Pot fi schimbat? | World Challenge

Pot fi schimbat?

David Wilkerson (1931-2011)April 10, 2020

 

Mulți oameni răspund bine consilierii creștine folosite ca mijloc de a ajuta la vindecarea căsniciilor și căminelor. Într-adevăr, astăzi consilierea a devenit o slujire de importanță majoră în biserică. Dar din ce în ce mai mulți creștini nu răspund consilierii pe care o primesc. De ce? Deoarece o maramă spirituală s-a așezat peste ochii lor – o orbire față de vinovăția lor și față de nevoia pe care o au de a fi schimbați. Această maramă trebuie să fie îndepărtată înainte ca orice fel de schimbare să fie posibilă în viețile lor.

,,Dar, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” (2 Corinteni 3:16-17)

Biblia vorbește clar tuturor celor care vor asculta de Domnul: ,,Nu poți fi schimbat, dacă rămâi în mod voit orb față de cuvântul lui Dumnezeu.” În versetul 16, ,,se întoarce” înseamnă ,,a face cale întoarsă”. Pe scurt, Pavel spune: ,,Trebuie să recunoști că drumul pe care mergi te-a dus la goliciune, ruină, disperare.”

Schimbarea este în mod exclusiv lucrarea Duhului Sfânt: ,,cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?” (2 Corinteni 3:8). Pur și simplu nu ne putem schimba pe noi înșine; doar Duhul lui Dumnezeu poate să ne facă asemenea imaginii glorioase a lui Hristos. Pavel a experimentat acest fel de schimbare când încă era cunoscut sub numele de Saul, când era în drum spre Damasc unde voia să-i persecute pe creștini. Domnul i-a tăiat calea și a creat o criză ca să-i schimbe în totalitate cursul vieții Sale. (vezi Faptele apostolilor 9)

Pentru a vedea schimbarea, trebuie să se întâmple mai multe lucruri. Mai întâi, trebuie să crești în cunoștința milei lui Dumnezeu, care este urmată de asigurarea că nu te vei da bătut, indiferent cât de rău merg lucrurile. ,,De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală.” (2 Corinteni 4:1). Și atunci, trebuie să lepezi în totalitate toate lucrurile ascunse din viața ta: ,,Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu.” (4:2)

Dumnezeu te va schimba, când te vei supune Cuvântului Său și puterii transformatoare a Duhului Său. Predă-te voii Sale astăzi și permite-I să te facă biruitor! Rămâi în cuvântul Său, cheamă cu sârguință Numele Său și încrede-te în Duhul Sfânt care te poate schimba!

Download PDF