Poziția ta în Hristos | World Challenge

Poziția ta în Hristos

David Wilkerson (1931-2011)October 27, 2020

În Ioan 14, Isus ne spune că a sosit vremea pentru noi să ne cunoaștem poziția noastră cerească în El. El le-a explicat ucenicilor: „pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi. În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine și că Eu sunt în voi.” (Ioan 14: 19-20). Noi acum trăim în „acea zi” despre care Isus vorbea. Pe scurt, trebuie să putem înțelege poziția noastră cerească în Hristos.

Cei mai mulți dintre noi cunoaștem poziția noastră în Hristos – că suntem așezați împreună cu El în ceruri, însă numai ca pe un fapt teologic. Noi nu o cunoaștem prin experiență. Ce vreau să spun prin această expresie: „poziția noastră în Hristos”? Foarte simplu, poziția este „locul unde este cineva așezat, locul în care se află”. Dumnezeu ne‑a pus acolo unde suntem, în Hristos.

La rândul Său, Hristos este în Tatăl, așezat la dreapta Lui. Prin urmare, suntem în adevăr așezați cu Isus, în sala tronului, acolo unde este El. Lucrul acesta înseamnă că ne aflăm în prezența celui Atotputernic. La aceasta se referea Pavel când spunea „ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus.” (Efeseni 2:6)

În momentul în care îți pui încrederea în Hristos, ești ridicat în El prin credință. Dumnezeu te recunoaște în Fiul Său, așezându-te cu El în ceruri. Lucrul acesta nu este un punct teologic, ci o poziție adevărată. Așa că acum, în timp ce îți predai voința Domnului, devii capabil de a-ți însuși toate binecuvântările spirituale care vin odată cu poziția ta.

Desigur, a fi „în Hristos“ nu înseamnă să părăsești acest pământ. Nu poți fabrica emoții sau simți în mod literal că ești ridicat la ceruri. Nu, cerul s-a coborât până la tine. Hristos Fiul și Dumnezeu Tatăl au venit în inima ta și Și-au așezat locul acolo: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.” (Ioan 14:23)

Lasă-ți păcatele și preocupările lumești în spatele și „pune deoparte orice greutate a firii care te leagă așa de ușor.” Intră și ia-ți poziția în Hristos! El te-a chemat să intri în bucuria acceptării tale. Deci, când te trezești mâine, strigă: „Aleluia! Sunt acceptat de Dumnezeu, iar inima mea e plină de mulțumire și de bucurie.”

Download PDF