PREDAȚI DRAGOSTEI SALE | World Challenge

PREDAȚI DRAGOSTEI SALE

David Wilkerson (1931-2011)July 31, 2019

Dumnezeu, "va răsplăti fiecăruia după faptele lui... celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele." (Romani 2: 5, 8-10)

Majoritatea necazurilor din această generație sunt un rezultat al propriei neascultări. Când suntem prinși de o legătură de păcate, deseori suntem mai preocupați de reputația noastră, în loc de cât mult am rănit pe Mântuitorul nostru. Este egoism să plângem mai mult gândindu-ne ce vor spune oamenii despre noi, decât de felul în care neascultarea noastră frânge inima lui Isus.

Oameni de pretutindeni suferă. Căsătoriile se prăbușesc, provocând multă suferință și durere tuturor celor implicați. Multitudini trăiesc sub un nor al vinovăției și al disperării. Există astăzi creștini ale căror vieți sunt inundate de un șuvoi de probleme și de necazuri. Nu a existat niciodată atât de multă suferință, goliciune, singurătate și respingere. Numai Dumnezeu cunoaște câți creștini plâng înainte să adoarmă, sau câți nu pot adormi din cauza depresiei, anxietății, singurătății și disperării.

Nu ar trebui să slăbim din cauza necazurilor și durerii – nu sunt toate suficiente încât să putem începe să flămânzim după bogățiile glorioase în Hristos, ce ne-au fost promise? Oh, dragilor, teama nu este cel mai bun motiv pentru ascultare, în schimb, dragostea este!

În dragoste ne predăm, iar dulcea predare voii lui Dumnezeu ne deschide cerul. Îndepărtând fiecare păcat și act de neascultare, putem avea parte de revelația lui Hristos și cine este El cu adevărat. Scriptura ne spune : "Oricine păcătuiește nu L-a văzut și nici nu L-a cunoscut" (1 Ioan 3:6).

Isus spune: „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui." (Ioan 14:21). Predați-vă inima în întregime Domnului și veți deveni "înrădăcinați și legați" de iubirea Lui!     

Download PDF