PREDAREA: A LĂSA TOTUL ÎN MÂINILE LUI HRISTOS | World Challenge

PREDAREA: A LĂSA TOTUL ÎN MÂINILE LUI HRISTOS

David Wilkerson (1931-2011)October 12, 2018

Predare: în termeni literali, predarea înseamnă a renunța la ceva, dând acel lucru altei persoane. De asemenea, înseamnă a renunța la ceva acordat ție - posesiunile, puterea, scopurile, chiar viața ta.

Creștinii aud multe despre viața predată, dar ce înseamnă cu adevărat? Viața predată este actul de a-i da înapoi lui Isus viața pe care El ți-a dat-o. Este o predare completă a vieții tale în mâinile Sale pentru a face cu tine ceea ce El dorește.

Isus însuși a trăit o viață predată: ”Căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” (Ioan 6:38) Hristos nu a făcut nimic de la Sine; El nu a făcut nici o mișcare și nu a vorbit nici un cuvânt fără a fi instruit mai întâi de Tatăl. ”Eu nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu. Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.” (Ioan 8:28-29)

Predarea totală a lui Isus Tatălui este un exemplu despre cum ar trebui să trăim cu toții. Puteți spune: ”Isus era Dumnezeu întrupat; viața Sa a fost predată chiar înainte de a ajunge pe pământ.” Dar viața predată nu îi este impusă nimănui, nici chiar lui Isus.

Nimeni nu este forțat să-și predea viața lui Dumnezeu. Adevărul este că putem avea atât de mult din Hristos cât ne dorim. Apostolul Pavel a știut acest lucru și a ales să urmeze exemplul lui Isus pentru o viață complet predată. Fiind un fost persecutor al creștinilor, el a spus că, literalmente, îi ura pe urmașii lui Hristos. Era bine educat, un om de mare voință și ambiție, îndreptat spre succes. Cu toate acestea, Domnul a luat acest om sigur pe sine, auto-determinat, și l-a transformat într-un exemplu strălucitor al unei vieți predate. Pavel a devenit unul dintre cei mai dependenți oameni de Dumnezeu, cel mai plin de Dumnezeu, cel mai călăuzit de Dumnezeu, din toată istoria.

Pavel și-a declarat viața ca fiind un model pentru toți cei care doresc să trăiască pe deplin predați lui Hristos: ”Dar am căpătat îndurare, pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa veşnică.” (1 Timotei 1:16)

Download PDF