PREGĂTIT DE LUPTĂ | World Challenge

PREGĂTIT DE LUPTĂ

Gary WilkersonAugust 12, 2019

„Încolo, fraților, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci ... împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti... Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii!” (Efeseni 6: 10-12, 18).

În primele cinci capitole ale epistolei către biserica din Efes, Pavel a recunoscut minunata lucrare pe care Duhul Sfânt o realizase și se bucura de creșterea spirituală ce avusese loc în viețile lor. În acest capitol de încheiere, el a transmis un cuvânt care îndemna la veghere, având în vedere opoziția care venea în calea lor – pentru care aceștia aveau nevoie să se pregătească.

Inspirat de Duhul Sfânt, Pavel i-a instruit cu atenție pe efeseni cu privire la războiul spiritual. În primul rând, el îi avertiza că puterile întunericului vor veni împotriva lor pentru a le fura moștenirea – repetând acest lucru de mai multe ori. Nu atât dacă inamicul ar veni împotriva lor, ci când și cât de des și cât de greu va fi. Așadar, le-a spus să fie puternici în Domnul și să depindă de El, fiindcă încercarea de a lupta prin propria forță nu este niciodată suficientă.

În Efeseni 6:14 -17, Pavel descrie întreaga armură a lui Dumnezeu, cu care El i-ar echipa pe toți:

  • Centura adevărului
  • Platoșa neprihănirii
  • Încălțămintea aleasă de Dumnezeu pentru tine
  • Scutul credinței
  • Coiful mântuirii
  • Sabia Duhului

Trebuie să înțelegi că lupți împotriva forțelor spirituale ale răului. Ești un cetățean al cerului, un creștin care crede în adevăr și care va lupta pentru adevăr. Pentru a trăi viața unui biruitor, ia „toată armura lui Dumnezeu“ și pregătește-te pentru un conflict. Studiază Cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te prin Duhul și vei putea ieși învingător după bătălie, dând toată slava Dumnezeului Preaînalt!

Download PDF