Prezența lui Dumnezeu într-un ceas întunecat | World Challenge

Prezența lui Dumnezeu într-un ceas întunecat

David Wilkerson (1931-2011)November 17, 2020

„Domnul a răspuns: "Voi merge Eu însumi cu tine și îți voi da odihnă." Moise i-a zis: "Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici!” (Exod 33:14-15)

Moise știa că prezența lui Dumnezeu printre ei îi deosebea de toate celelalte națiuni. Același lucru este valabil și pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi. Singurul lucru care ne deosebește de cei necredincioși este prezența lui Dumnezeu „cu noi“, care ne conduce, călăuzindu-ne, lucrând voia Lui în noi și prin noi. Prezența Lui alungă frica și confuzia.

Atitudinea lui Moise a fost în esență: „Operăm numai pe un singur principiu. Singura modalitate prin care putem fi ghidați și putem supraviețui în aceste vremuri este să avem prezența lui Dumnezeu cu noi. Atunci când prezența Lui este în mijlocul nostru, nimeni nu ne poate distruge. Dar fără El suntem neajutorați, reduși la nimic. Lasă ca toate națiunile lumii să aibă încredere în armatele lor puternice, în care de fier și soldați pricepuți. Noi vom avea încredere în prezența Domnului.”

Gândiți-vă la regele Asa, omul care a condus poporul lui Dumnezeu la o victorie miraculoasă asupra armatei de milioane de oameni din Etiopia. El a mărturisit că a fost prezența lui Dumnezeu cea care a risipit pe vrășmaș: „Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis: "Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare: vino în ajutorul nostru... Căci pe Tine ne sprijinim și în Numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi... Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda, și etiopienii au luat-o la fugă.” (2 Cronici 14:11-12)

Pe măsură ce Asa conducea triumfător înapoi armata la Ierusalim, profetul Azaria l-a întâlnit la poarta orașului cu acest mesaj: „Ascultați-mă, Asa... Domnul este cu voi când sunteți cu El; dacă-L căutați, Îl veți găsi; iar dacă-L părăsiți, și El vă va părăsi! Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat și L-au găsit.“ (2 Cronici 15:2-4) Domnul i-a amintit lui Asa în termeni indirecți: „Asa, prezența Mea a fost cea care ți-a adus această victorie, să nu uiți niciodată!”

Nu-mi pot imagina cum necredincioșii pot cunoaște un fel de pace în aceste vremuri periculoase, fără prezența și asigurarea lui Isus. Frica și durerea atârnă acum peste omenire asemenea unui nor negru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru apropierea lui Isus în acest ceas îngrozitor. El se bucură de tine și va umbla cu tine prin toate.

Download PDF