PRIVIND POPORUL DOMNULUI | World Challenge

PRIVIND POPORUL DOMNULUI

Gary WilkersonAugust 5, 2019

“Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi... pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum.” (Filipeni 1: 3, 5)

Pavel Îi mulțumea lui Dumnezeu pentru adunarea sfinților; pentru koinonia – tot ce aveau împreună, pe măsură ce el împreună cu biserica filipenilor înaintau împreună, în credință. Această congregație a Evangheliei era diferită de toate celelalte. Era puternică, fiindcă luase ființă la piciorul crucii lui Isus Hristos. Prin El, oameni din diverse sfere, triburi și limbi diferite au fost uniți ca un singur trup.

Citim în continuare: “Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos” (1: 8-10). Pavel găsea plăcere în tovărășia creștinilor – aceștia au fost serioși și stabili încă din prima zi în care l-au întâlnit. Ei au continuat să comunice cu el și l-au ajutat atunci când s-a aflat singur în închisoare, iar el a fost pe deplin mulțumitor.

Pavel I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru prietenii săi care au fost constanți de-a lungul anilor. Duhul Sfânt a unit inimile lor și au devenit una în Hristos. Pavel dorea ca dragostea acestor credincioși să sporească tot mai mult.

Tot astfel, astăzi Domnul dorește pentru copii Săi să fie uniți, să se iubească și să fie alături unii de alții. Nu numai că acestea ne-ar întări în umblarea cu Domnul, dar și comunitatea biblică ar putea deveni o puternică mărturie pentru lume.

Vă luptați în a relaționa cu ceilalți credincioși? Vă încurajez să căutați oportunități de a vă raporta la ei într-un mod nou. Nu numai că ați putea dărui și altora, dar și ei vă pot îmbogăți în umblarea voastră cu Mântuitorul – iar împreună puteți crea o legătură strânsă a credinței. Domnul va răsplăti eforturile voastre prin binecuvântarea Sa, “ca dragostea voastră să crească tot mai mult”.

Download PDF