Promisiunea glorioasă a păcii lui Hristos | World Challenge

Promisiunea glorioasă a păcii lui Hristos

David Wilkerson (1931-2011)October 24, 2019

”Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!” (Ioan 14:27)

Mulți creștini au inimile tulburate și unii trăiesc în temeri, în ascuns sunt cuprinși de panică, neliniștiți, având nopți nedormite. Pentru mulți, pacea vine și pleacă, lăsându-i îngrijorați, obosiți și stresați. Cu toate acestea, Zaharia propovăduia că Mesia avea să vină ca să ne izbăvească: „din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.” (Luca 1:74 -75)

Dragilor, Isus a venit pe acest pământ și a murit pentru oamenii păcătoși, astfel încât să putem umbla cu Dumnezeu fără teamă și să ne bucurăm de pacea Lui în toate zilele vieții noastre! Aceasta include perioade de suferință, tulburări, testare și incertitudine. Înseamnă atât zile bune, cât și zile rele. Indiferent de cum este drumul nostru, trebuie să ne bucurăm de pace.

Isus este Prințul păcii! La nașterea Sa, îngerii au cântat: „Pace pe pământ” (vezi Luca 2:14) și El a promis: „ În Mine, poți avea pace” (vezi Ioan 16:33). Pacea este mesajul Evangheliei: „El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.” (Fapte 10:36).

În această lume ne vom confrunta cu necazuri, prigoniri și încercări aprinse. Vom fi ispitiți și vom suferi de dragul lui Hristos. Totuși noi trebuie să-I slujim în dreptate, plini de pace și bucurii în Duhul Sfânt, în orice vreme. Rugăciunea lui Pavel pentru toți credincioșii a fost aceasta: „Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!” ( 2 Tesaloniceni 3:16).

Gândește-te la lucrul acesta – a avea pace în orice circumstanță! Într-adevăr, este supranatural, dar este disponibilă tuturor celor care au fost justificați prin credință și care s-au atins de Mântuitorul.

Download PDF