PROMISIUNI MAI BUNE, NĂDEJDE VIE | World Challenge

PROMISIUNI MAI BUNE, NĂDEJDE VIE

David Wilkerson (1931-2011)
February 6, 2018

Sub Vechiul Legământ, promisiunea pentru israeliți că Dumnezeu îi va binecuvânta dacă Îl vor asculta era tot ceea ce aveau. Dar astăzi, sub Noul Legământ, avem o „promisiune mai bună.” [Hristos] este, de asemenea, Mediator al unui legământ mai bun, care a fost întemeiat pe promisiuni mai bune. (Evrei 8: 6)

Această "promisiune mai bună" înseamnă că noi toți ar trebui să Îl cunoaștem. Nu avem doar un mare Preot care intră în prezența lui Dumnezeu. Nu - un văl a fost rupt în două, astfel încât să putem veni cu toții în prezența lui Dumnezeu!

Luați în considerare tot ce ne-a promis Domnul:

  • Legea Lui este scrisă în inimile noastre. Duhul Său cel Sfânt rămâne în noi și Hristos Însuși este mereu cu noi.
  • Împăcarea cu Dumnezeu: vindecare, îndurare și iertare prin simpla pocăință și credință.
  • Puterea și autoritatea de a cere ceva în numele lui Isus. Putere asupra păcatului și a Satanei. Nici o armă nu va avea putere împotriva noastră.
  • Accesul la Tatăl. El ne pune la dispoziţie un tron ​​în care putem să fugim în ceasul de nevoie. El ne eliberează de ispitele copleșitoare. Și ne bucurăm de o manifestare continuă a prezenței lui Isus.
  • Odihnă doar cerând și încrezându-ne în El. Pacea dincolo de orice înțelegere și eliberare de teamă în toate zilele vieții noastre.

El ne-a promis toate acestea! Și totuși, mulți creștini trăiesc în frică, îndoială, confuzie – fiind tot timpul frământaţi. Ei nu-L cred sau nu aplică corespunzător în vieţile lor Cuvântul Lui prețios; de fapt, se comportă ca și când El nu ar fi făcut niciodată astfel de promisiuni.

Adevărul este că avem mult mai puține motive să ne îndoim și să ne temem faţă de înaintaşii noştri. Vrăjmașii noștri de astăzi nu sunt armate fizice; ele sunt stresul, tentațiile fierbinți ale trupului, oboseala trupului și minții, o societate violentă și complexă, tot felul de lucruri rele noi și subtile pe care nici o altă generație nu le-a întâmpinat. Dar Dumnezeu a promis că acolo unde păcatul creşte, avem mai mult har pentru a face faţă luptei decât orice altă generație din istorie.

Download PDF