PUTEREA DE A ÎNFRUNTA IMPOSIBILUL | World Challenge

PUTEREA DE A ÎNFRUNTA IMPOSIBILUL

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2018

„Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” „Am venit în această lume pentru un singur motiv - pentru a atinge și a salva sufletele pierdute!” Totuși, aceasta nu era doar misiunea lui Isus; El a făcut din aceasta și misiunea noastră. „Și le-a spus: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”(Marcu 16:15)

Isus se adreasa aici unui mic grup de credincioși - aproximativ 120 de oameni - care se adunaseră în Camera de sus. Gândește-te ce sarcină imposibilă le-a pus înainte. La vremea aceea, Roma domina lumea și Isus le-a poruncit urmașilor Săi: „Duceţi-vă la Roma și spuneţi-i mândrului şi egoistului Cezar, că nu poate fi niciun rege înaintea Mea. Eu stăpânesc asupra întregii creații! Și mergeți la Atena, unde păgânismul este la putere și predicaţi că Eu sunt singura cale. Duceţi-vă pretutindeni unde guvernează filozofiile, religiile străvechi, zeii falși și superstițiile- și propovăduiţi crucea și învierea Mea.”

„În plus, mergeți la națiunile străine, trăiți cu oamenii aceştia și studiați limbile lor. Puneți-vă mâinile peste bolnavi, scoateţi dracii, proclamați vestea cea bună. Predicaţi puterea și victoria Salvatorului înviat!”

Aceasta a fost o provocare extraordinară. Adu-ți aminte, Isus vorbea cu bărbați și femei obișnuiţi, neimportanţi, fără vreo educaţie aleasă. El le-a pus viitorul Bisericii Sale pe umeri. Îmi imaginez că acest grup mic de credincioși se simțea copleșit, întrebându-se cum se aștepta Domnul să îndeplinească această misiune imposibilă prin ei.

Provocarea noastră astăzi este la fel de descurajantă. Biblia ne spune că fiecare generație viitoare devine din ce în ce mai rea și asta nu este greu de văzut. Dar cuvintele lui Isus adresate ucenicilor neajutorați ni se aplică şi nouă astăzi: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”(Luca 24:49) Predați-vă acum Duhului Sfânt și încredeţi-vă în călăuzirea și puterea Lui de a face lucruri minunate prin voi!

Download PDF