Puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ca să-ți duci la capăt decizia | World Challenge

Puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ca să-ți duci la capăt decizia

Claude HoudeOctober 3, 2020

Sunt multe cuvinte din Scriptură, în ebraică și în greacă care exprimă nuanțele, profunzimea și semnificația angajamentului lui Dumnezeu și a „determinării” Lui față de noi, dar și față de juruințele și deciziile noastre pe care le-am luat înaintea Lui. O definiție a cuvântului „determinare” în Vechiul și în Noul Testament este: „Un decret divin, speranță pentru umanitate, o proclamare a intențiilor adevărate și o voință de neclintit, o provocare de la care se cere un răspuns, un angajament al inimii și al voinței, o decizie marcantă, o nouă perioadă, începutul sau sfârșitul unei perioade sau al unui ansamblu de comportamente, o declarație sau o proclamare publică sau personală care reflectă un angajament sincer și o dorință profundă.”

„Credința împreună cu hotărârea” este întâlnirea dintre o decizie sinceră a unui om cu puterea divină care te provoacă și te schimbă. Este intervenția Duhului Sfânt și transformarea pe care El a facut-o în viețile noastre. Este Dumnezeu care ne ține de mână. Ascultă promisiunea pe care Pavel a scris-o tesalonicenilor și pe care Însuși Dumnezeu ți-o scrie ție:

„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să împlinească în voi, cu putere, orice plan al Său plin de bunătate și har prin lucrarea izvorâtă din credință și El să vă permită și să vă învrednicească de a le duce la capăt prin puterea Sa, dând curs credinței voastre potrivit cu harul Său.”

Este extrem de important să ne dăm seama că doar Dumnezeu, prin harul și Duhul Său, ne poate face capabili să împlinim orice decizie luată. Pavel le reamintește filipenilor de unica lor sursă de putere: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea.” (Filipeni 2:13). Acesta este un principiu spiritual, o lege a împărăției – momentul când Dumnezeu răspunde inimii care își recunoaște în totalitate neadaptarea și neputința de a-I fi plăcut Lui prin propria putere și voință. Moartea față de voința proprie, autodeterminare, independență și încredere în sine este cea care ne aduce puterea învierii. Aceasta face legătura și reprezintă momentul divin când orice potențial al cerului, atotputernicia și puterea cerească intervin pentru a face posibilă orice decizie a omului.

Doar prin puterea Sa putem îndeplini și duce la capăt hotărârea pe care El o scrie în inimile noastre prin Duhul Său.

Claude Houde este pastorul lider al Bisericii Viață Nouă din Montreal, Canada. Sub conducerea lui, Biserica Viață Nouă a crescut de la o mână de oameni la mai mult de 3500 de membri într-o zonă a Canadei unde sunt puține biserici protestante de succes.

Download PDF