Rămâi puternic în vremea înșelării | World Challenge

Rămâi puternic în vremea înșelării

David Wilkerson (1931-2011)February 12, 2020

Pe măsură ce se apropie momentul revenirii lui Hristos, diavolul va deschide porțile iadului împotriva poporului lui Dumnezeu. Vedem că acest lucru se întâmplă întotdeauna între zidurile bisericii, deoarece Satana s-a infiltrat în casa lui Dumnezeu cu minciuni subtile și doctrine false. Multe înșelăciuni și erezii circulă prin biserică, iar creștinii fără discernământ le înghit pe toate.

Cum vor putea credincioșii să stea în picioare astfel de vremuri? Domnul răspunde la această întrebare, promițând că va prelua El Însuși problemele. „Nu te teme de ei; căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuşi pentru voi.” (Deuteronom 3:22). Tatăl nostru ne asigură: „Nu vă temeți! Voi lua această problemă în propriile Mele mâini și vă voi împuternici împotriva oricărui atac al inamicului.”

Putem învăța cum să luptăm cu inamicul mergând în Vechiul Testament, privind către lecțiile de evlavie înregistrate acolo. Una dintre primele lecții pe care le învățăm din Vechiul Testament este de câtă siguranță are parte un copil al lui Dumnezeu când se încrede în sânge. În noaptea Paștelui, niciun israelit nu a fost în pericolul adus de îngerul morții care a străbătut Egiptul. Fiecare bărbat, femeie și copil al lui Dumnezeu se odihnea în siguranță și stătea sub acoperirea sângelui de pe ușile caselor lor. „Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.” (Exodul 12:13)

Această imagine a ocrotirii în Vechiul Testament reprezintă puterea de protecție a sângelui Domnului nostru asupra copilului Său astăzi. În calitate de creștini, trebuie să fim oameni credincioși, de încredere, care au stropit sângele lui Hristos pe porțile inimilor noastre.

Chiar dacă am fost mântuiți și asigurați de sângele lui Hristos, suntem încă angajați într‑o luptă cu copleșitoare puteri satanice și cetăți demonice. Noi trebuie să revendicăm puterea care ne este disponibilă prin Noul Legământ al lui Dumnezeu - dar această putere vine numai prin credință!

Download PDF