Răspunzând judecății lui Dumnezeu | World Challenge

Răspunzând judecății lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)June 24, 2020

„Leul răcneşte: cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbeşte: cine nu va proroci?” (Amos 3:8)

Dintre toți profeții Vechiului Testament, Amos vorbește cel mai clar despre vremurile noastre. Profeția pe care o rostește are ca țintă directă generația noastră, întrucât este atât de reală de parcă ar fi o știre publicată pe prima pagină a ziarului de azi. Într-adevăr, mesajul lui Amos este o profeție dublă, se referă atât la poporul lui Dumnezeu din timpul său, dar și la biserica de azi, din vremea noastră.

Amos L-a descris pe Dumnezeu ca un leu care răcnește, fiind gata să lovească poporul Israel cu judecată. Dumnezeu îl folosea pe Amos pentru a trezi poporul Israel cu mesajul că Dumnezeu urma să trimită judecata asupra poporului Său din cauza răutății și a corupției copleșitoare.

Domnul nu judecă niciodată un popor fără a ridica mai întâi voci profetice pentru a-i avertiza de acest lucru. „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” (3:7) Când Amos a văzut că se strâng norii de judecată, s-a simțit constrâns să vorbească: „Sună cineva cu trâmbiţa într-o cetate fără să se înspăimânte poporul?” (3:6) Mesajul lui Amos este înfiorător: „Dumnezeu a sunat din trâmbiță pentru a-Și avertiza poporul, dar nimeni nu s-a înspăimântat.”

Din păcate, prea mulți creștini au devenit analfabeți biblici, deschiși la o mare înșelăciune, iar țara noastră a devenit înnebunită după plăceri. Totuși Dumnezeu are încă o rămășiță sfântă, separată, oameni care nu sunt prinși în căutări lumești, aceștia au inima zdrobită înaintea Domnului și o reverență sfântă față de El.

Gândiți-vă la evenimentele care se desfășoară în națiunea noastră în acest moment. Puțini vor să audă un mesaj care are legătura cu judecata, chiar dacă națiunea noastră este plină de frică. Oameni spun chiar: „Nu mă mai pot descurca!” Dumnezeu vorbește când vrea, iar Duhul Său ne dă putere ca să-I ascultăm Cuvântul așa cum este el rostit de către slujitorii Săi unși. Domnul nostru Își va împuternici, în credincioșia Sa, poporul Său pentru a răbda orice va veni.

Deci ce ar trebui să facă credincioșii? Ascultați avertismentul lui Amos și împliniți mesajul său: Căutați pe Domnul cu toată inima voastră, îngăduiți Cuvântului Său să vă judece, mărturisiți-vă păcatul și părăsiți-l! Apoi Dumnezeu vă va binecuvânta cu discernământ și veți putea merge deplini încredințați de prezența și protecția Sa.

Download PDF