Războiul împotriva copiilor lui Dumnezeu | World Challenge

Războiul împotriva copiilor lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)March 24, 2020

„Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.“ (Apocalipsa 12:12)

Fiind ucenici ai lui Isus Hristos, trebuie să fim conștienți că diavolul caută să ne distrugă. Prin urmare, Pavel ne spune că trebuie să ne informăm cât putem privind tactica și planurile inamicului: „ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.” (2 Corinteni 2:11)

Versetul din Apocalipsa ne spune că Satana a declarat război copiilor lui Dumnezeu –  având un termen limită pentru a-și finaliza lucrarea. În timp ce mulți creștini adorm în miezul nopții, așa cum a spus Isus, diavolul lucrează feroce, pregătindu-se pentru război. El este conștient de timpul scurt pe care îl are pentru a-și îndeplini scopurile sale rele, așa că este întotdeauna la lucru, planificând mereu modalități de a hărțui și de a distruge biserica lui Isus Hristos.

Satana vă poate minți și se poate să nu vă dea pace din cauza acuzațiilor sale. Isus este acum în siguranță alături de Tatăl, departe de unde ar putea ajunge Satana, însă vrășmașul încă poartă război împotriva lui Hristos, fiind direcționat împotriva credincioșilor – sămânța lui Hristos.

Contrar gândirii unora dintre creștini, Satana nu este atotputernice; el a fost învins de Isus și i-a fost zdrobită toată autoritatea. Nici nu este omniștient (adică nu poate citi gândurile). Și nu este omniprezent. Însă are principate și puteri amplasate pe tot pământul, iar hoarda sa de demoni îi hrănește inteligența.

Petru ne dă acest avertisment: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8)

Satana îți cunoaște punctele slabe, luptele tale cu firea, iar el va lucra din greu în acele zone. El va încerca să te convingă că nu vei fi niciodată eliberat de păcat, dar în momentul în care te vei îndrepta spre Isus, diavolul va fi neputincios. Iacov ne spune: „Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi!” (Iacov 4:7)

Deci, cum rezistați inamicului? Puteți numai prin credință! Pur și simplu, veniți la Isus, având încredere că El vă va salva din ghearele lui Satana!

Download PDF