RĂZBOIUL LUI SATAN ÎMPOTRIVA BISERICII | World Challenge

RĂZBOIUL LUI SATAN ÎMPOTRIVA BISERICII

David Wilkerson (1931-2011)March 28, 2019

Cartea Apocalipsei ne spune că în zilele din urmă Satana se va ridica mânios și va face război "cu rămășița". Această rămășiță, desigur, este trupul lui Hristos, alcătuit din toți "care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus Hristos" (Apocalipsa 12:17).

Noi, în biserica lui Hristos, vorbim despre lupta spirituală; războiul descris în Apocalipsa este un atac la nivel mondial pe care Satan l-a lansat împotriva Trupului lui Hristos: "I s-a dat să facă război cu sfinții" (13:7).

Fiecare credincios este înrolat în marea armată a Domnului, iar Satana conduce războiul său demonic împotriva acestei armate. Apostolul Pavel afirmă că în fiecare luptă "noi nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile." (2 Corinteni 10: 3-4).

Există multe "zone de război" în întreaga lume. În America, războiul lui Satan împotriva bisericii se află prin inundațiile continue ale senzualității și materialismului. Armele sale în acest război sunt dragostea de bani și dependența de plăcere. Dar există un alt câmp de luptă în acest război: războiul privat al copiilor ai lui Dumnezeu în mod individual.

Fiecare credincios pe pământ se confruntă cu războiul lui în mod personal. Biblia afirmă: " Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui...  războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei." (Eclesiastul 3: 1, 8). În acest moment este posibil să vă bucurați de o perioadă de pace. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de perioade în viață, când izvorăște bucurie. Când vine vremea războiului, aceasta poate implica lupte cunoscute numai între voi și Dumnezeu.

Suntem cu toții familiarizați cu povestea regelui David, un om neprihănit care a slujit pe Dumnezeu cu credincioșie, dar a căzut în păcatul adulterului. David s-a pocăit cu lacrimi amare și a strigat la Dumnezeu în neliniște; puteți citi mărturisirea sa în Psalmul 38 și mai ales în Psalmul 69. El a descoperit că harul lui Dumnezeu a fost cu adevărat suficient și a spus: "El a pus capăt războaielor." (Psalmul 46: 9).

În orice conflict privat cu care vă confruntați, păstrați-vă ochii și gândurile voastre fixate asupra acestui lucru: mila lui Dumnezeu și dragostea Lui nu vor pieri niciodată.

Download PDF