Reîmprospătat de Duhul lui Dumnezeu | World Challenge

Reîmprospătat de Duhul lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)October 29, 2019

Cei care păstrează neîncetat credința așteaptă o manifestare glorioasă a puterii de înviere a lui Hristos. Numai împreună cu Domnul veți cunoaște lucrările ascunse, iar El vă va uimi, vă va încânta și vă va arăta slava Lui!

Măreția actuală a lui Hristos poate fi rezumată printr-un verset puternic: „În El era viața.” (Ioan 1:4) El a fost - și este și acum - sursa de viață. Isus a fost înnoit în mod constant, pe măsură ce S‑a adăpat dintr-un rezervor secret, care nu a fost niciodată epuizat. El nu a obosit vreodată din cauza mulțimilor care-L presau, iar răbdarea Lui niciodată nu a fost slăbită.

Când Isus i-a chemat pe discipolii Săi să stea deoparte pentru a se odihni, s-au îndreptat într-un loc liniștit traversând lacul. De asemenea, și atunci mulțimile Îl așteptau. Dar niciodată nu a spus: „O, nu! Iar aceeași situație: cu plângerile lor necugetate și întrebările lor stupide! Oare se vor sfârși vreodată?” În schimb, El a văzut mulțimile și a fost mișcat de compasiune. El a fost reînviorat de Duhul și a trecut la lucru. Și deși a avut zile de trudă și nopți de rugăciuni, El totuși a avut timp și pentru copiii mici.

Când a fost epuizat, Isus s-a oprit să se odihnească la o fântână, dar o femeie pierdută avea nevoie de ajutor și încă o dată a fost reînviorat. Ucenicii Lui L-au întâlnit pe Învățătorul lor atât de relaxat și de odihnit! „El le-a spus: "Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi.” (Ioan 4:32) Acesta este secretul energiei dintr-o viață de înviere!

Credincioșilor de astăzi li s-a promis aceeași viață de înviorare ca a lui Hristos. „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” (Romani 8:11)

Este clar în Scriptură că Duhul Sfânt locuiește în noi pentru a aduce viață constantă. Dumnezeu Și-a oferit însăși energia Sa ca să vină la trupurile noastre muritoare și să ne ofere putere în trup: „Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.” (Coloseni 2:13)

Slavă Domnului pentru măreția Domnului nostru Isus Hristos! Apropiați-vă prin credință și umblați în viața învierii și a puterii!

Download PDF