Rugăciunea în conformitate cu voia lui Dumnezeu | World Challenge

Rugăciunea în conformitate cu voia lui Dumnezeu

Jim CymbalaDecember 14, 2019

„Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” (Romani 8:26)

Complexurile și durerile inimii din viețile noastre ne pot copleși, astfel încât să nu putem găsi cuvinte în rugăciune. Chiar și apostolul Pavel a experimentat această dilemă; El vorbește despre „slăbiciunea noastră” și recunoaște că „nu știm pentru ce ar trebui să ne rugăm”. Dar Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi pentru a ne ajuta să ne rugăm dincolo de capacitatea noastră limitată, pentru că „Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.” (Romani 8:27) Deși cuvintele inteligibile nu sunt întotdeauna folosite, Duhul ne ajută să îndeplinim condițiile de a cere după voia lui Dumnezeu – care este și secretul oricărei rugăciuni adevărate. Trebuie să credem acest lucru și să fim deschiși pentru lucrarea actuală a Duhului Sfânt.

Pentru fiecare persoană care nu reușește să se roage din cauza noțiunilor greșite despre suveranitatea lui Dumnezeu, există și altcineva care se roagă mult, dar din motive greșite. Așadar, Iacov adaugă această precauție: „cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.” (Iacov 4:3)

Astăzi oamenii „pretind” lucruri care nu au fost niciodată promise credincioșilor din Noul Testament, ignorând puterea spirituală și harul de care are nevoie lumea cu disperare. Prima regulă de rugăciune nu este „credința”, ci dacă cererea este conform voii lui Dumnezeu. Să nu uităm că Domnul încă stă pe tronul Său, fiind Guvernatorul universului!

Chiar dacă uneori poate fi dificil să discernăm voia lui Dumnezeu, El ne va învăța cum să ne rugăm, dacă așteptăm cu umilință îndrumarea Lui. Două promisiuni puternice pot oferi vieții noastre de rugăciune un nou început, astfel încât să putem să ne rugăm în mod regulat cu încredere:

  • „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.” (Iacov 1:5).
  • „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.” (Filipeni 4:19).

Promisiunile lui Dumnezeu să îți schimbe rugăciunea, astfel încât să nu te mai temi să ceri și să primești lucruri mari de la El.

Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

Download PDF