SĂ NE AMINTIM DE COMPASIUNEA LUI ISUS | World Challenge

SĂ NE AMINTIM DE COMPASIUNEA LUI ISUS

David Wilkerson (1931-2011)February 8, 2019

Putem să spunem: "Cred că Dumnezeu poate face imposibilul" şi totuşi să nu fim în stare să acceptăm minunile Domnului pentru noi înşine din cauza unei inimi îndoielnice. În Matei observăm că Isus a plecat într-o corabie pentru a merge intr-un " loc pustiu" (14:13). Tocmai aflase că Ioan Botezătorul fusese decapitat şi a fost atât de mişcat de această veste încât simţea nevoia de a se retrage şi a se ruga. Totuşi, când mulţimile au văzut că Isus pleca," au ieşit din cetăţi şi s-au luat după El pe jos" (acelaşi verset).

Mii de oameni au venit din toate direcţiile, având aflându-se în diferite condiţii fizice. Infirmii erau purtaţi pe tărgi sau se îndreptau spre El cu cărucioare confecţionate de ei. Orbii, bătrâni şi femei, au fost conduşi prin mulţime, iar şchiopii s-au îndreptat cu bastoane improvizate şi cârje. Toţi aveau un important obiectiv: să se apropie de Isus şi să primească o atingere vindecătoare!

Şi care a fost răspunsul lui Hristos la această scenă incredibilă? Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi.(Matei 14:14). Apoi, la sfârşitul acelei zile nemaipomenite, după ce a făcut vindecări prin minuni, Isus a decis să hrănească acea mulţime uriaşă. (vezi Matei 14: 16-21).

Mai târziu, pe corabia care mergea spre Magdala, ucenicii obosiţi după o zi lungă, au început să se certe pentru că mai aveau doar o bucată de pâine (vezi Marcu 8:14). Imaginaţi-vă! Petru, Iacov, Ioan şi ceilalţi erau îngrijoraţi de pâine, iar aceştia tocmai veneau de la cea mai mare hrănire din istorie! Isus a fost nesocotit şi le-a reproşat: Cum de tot nu înţelegeţi ? (8:21).

Acest mesaj este pentru toţi cei care se află în pragul epuizării, copleşiţi de o actuală situaţie. Aţi fost un slujitor credincios, hrănindu-i pe alţii, încrezători că Dumnezeu poate face imposibilul pentru poporul său, dar aveţi îndoieli în ceea ce priveşte dorinţa Lui de a interveni în lupta voastră.

Duhul Sfânt vă cheamă să vă aduceţi aminte de compasiunea lui Isus, să vă aduceţi aminte de abundenţa pâinilor şi a peştilor şi să vă înţelegeţi că El nu doreşte ca nici unul dintre voi să cadă.

Download PDF