Secerând viață veșnică | World Challenge

Secerând viață veșnică

David Wilkerson (1931-2011)May 13, 2020

Cu toții am auzit: „Ce seamănă omul, aceea va şi secera” (Galateni 6:7) și de obicei, se spune acest lucru cu o conotație negativă, dar acest semănat are și o parte pozitivă: „Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.” (6:9)

O pildă este o poveste care ilustrează un adevăr, iar în pilda talanților Isus se focalizează în primul rând pe partea bună a semănatului, adică pe a semăna prin Duhul pentru a secera viața veșnică.

„Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui; şi a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala.” (Matei 25:14-19)

Pe scurt, pilda se referă la un om care a încredințat celor trei robi sume diferite de bani pe care să le administreze în timpul călătoriei sale. La întoarcerea sa, a aflat că doi robi și-au investit banii și au avut profit, în timp ce cel de-al treilea rob și-a îngropat pur și simplu banii pentru a-i păstra în siguranță. Stăpânul a fost mulțumit de primii doi și foarte nemulțumit de cel de-al treilea.

Isus este „omul care... era să plece într-o altă ţară” (25:14), iar noi suntem robii cu talanții care reprezintă măsura noastră de har și revelație despre Isus. Ni se poruncește să mergem afară și să aruncăm sămânța acestei revelații. Această pildă arată faptul că Dumnezeu va avea la sfârșit o recoltă plină de rod și glorioasă. Doi din cei trei robi vor veni înainte de judecată încărcați cu rod și plini de bucurie: acei robi buni și credincioși, însă cel de-al treilea va fi alungat.

Preaiubiților, vă încurajez să vă cercetați inima și apoi să faceți parte din armata lui Dumnezeu a vremii de pe urmă! El va avea o ultimă recoltă și doar robii doritori și credincioși ai Domnului vor lua parte la acest minunat cules de roade.

Download PDF