SECRETUL UNITĂȚII | World Challenge

SECRETUL UNITĂȚII

David Wilkerson (1931-2011)March 22, 2018

În Ioan 13, Isus a luat un prosop și un lighean și a spălat picioarele ucenicilor Săi.

"Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora." (Ioan 13:14). După ce le-a spălat picioarele, i-a întrebat: "Știţi ce am făcut pentru voi?" Cu alte cuvinte: "Înțelegeţi semnificația spirituală a spălării picioarelor?"

Cred că atunci când Isus a spălat picioarele ucenicilor, El i-a învățat o lecție profundă despre cum să obțină unitatea părtășiei în Trupul lui Hristos.

Când Isus s-a apropiat de Petru să-i spele picioarele, ucenicul a dat înapoi plin de uimire. „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?”

Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” (Ioan 13: 8). Isus a spus, în esență, "Petru, dacă îţi voi spăla picioarele, avem temeiuri prețioase pentru părtășie, o bază pentru adevărata unitate." El dorește ca copiii Săi să slujească și să se supună unul celuilalt în casa lui Dumnezeu.

Ce ți-a făcut Isus când te-a curățit? El ți-a șters toată vinovăția și ai fost făcut curat în întregime. El a pus mulțumire și bucurie în sufletul tău. Te-a umplut cu o asemenea dragoste pentru El astfel încât să-L poţi urma oriunde şi să poţi face orice pentru El. Tot ce ai vrut a fost părtăşia cu El datorită a ceea ce a făcut pentru tine.

Preaiubiților, acesta este secretul unității. Când vă încingeţi cu prosopul milei pentru un frate rănit, căzut, frământat, îl încurajați prin a-l îmbrățișa în durerea lui – printr-o supunere în frică evlavioasă, spălând sentimentele lui de lipsă de valoare, durere și disperare și prin iubirea și grija pentru el.

Ce ați făcut acelei persoane prin spălarea picioarelor sale, fie într-un sens spiritual sau fizic? Ați construit o bază solidă pentru unitatea adevărată și pentru părtășia glorioasă. Sunteți una prin experiența voastră comună - adică prin spălarea apei Cuvântului.

Download PDF