SEMNE ALE REVENIRII LUI HRISTOS | World Challenge

SEMNE ALE REVENIRII LUI HRISTOS

David Wilkerson (1931-2011)April 11, 2019

"Când vor zice: "Pace şi linişte!", atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ."  (1 Tesaloniceni 5: 3-4).

Chiar acum, pământul este într-o astfel de tulburare când oamenii se întreabă: "Lumea scapă de sub control? Oare asistăm la finalul istoriei?" Acum înțelegem ce a vrut să spună Isus atunci când a spus: "Vor fi semne ... pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri ... oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate." (Luca 21: 25-26).

Când Isus a dat acest avertisment, El a adăugat și această afirmație: "Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere şi slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie." (21:27-28).

Toate lucrurile terifiante pe care le vedem acum venind pe pământ au de-a face cu venirea lui Hristos. Dincolo de întunericul întins care acoperă pământul, în ceruri se formează un nor și, într‑o bună zi, Cristos va intra în acel nor și Se va descoperi întregii lumi. "Când veți vedea aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape" (21:31).

Creștinii din vremea lui Pavel doreau ca acesta să le scrie despre timpurile profetice, iar Pavel a răspuns că "Domnul Însuși va coborî din cer cu un strigăt, cu vocea unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu" (1 Tesaloniceni 4:16). El a continuat să descrie evenimentul, iar apoi a spus: "De aceea, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte!" (4:18).

Îndemnul lui Pavel trebuia să fie o încurajare. De asemenea, astăzi, nu trebuie să fim neliniștiți sau să ne îngrijorăm prea mult de evenimentele actuale, pentru că știm bine că totul arată către venirea Domnului Isus pentru a-Și lua poporul.

Când Isus a spus: "Să vă ridicați privirea" (Luca 21:28), El ne-a îndemnat să ne concentrăm asupra Lui și asupra revenirii Sale apropiate! Cu adevărat, aceasta este speranța noastră minunată!

Download PDF