Semnele neprihănirii | World Challenge

Semnele neprihănirii

David Wilkerson (1931-2011)March 3, 2020

Atunci când profetul Isaia a prezis venirea lui Hristos și a împărăției Sale, acesta a arătat și despre cum vor fi adevărații slujitori ai lui Hristos. Făcând acest lucru, el a definit slujba noastră pentru vremea de pe urmă, atunci când a spus: „Vreau să cunoașteți semnele adevăratului popor al lui Dumnezeu, ale celor care vor sluji chiar înainte ca Domnul Păcii să domnească.”

Profetul începe cu aceste cuvinte: „Atunci împăratul va împărăţi cu dreptate” (Isaia 32:1). Apoi el adaugă: „Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete.” (32:2)

În mod clar, Isaia vorbește despre Isus aici și continuă să ne spună că un adevărat slujitor al lui Dumnezeu va proclama atotputernicia lui Hristos. Într-adevăr, un astfel de credincios rămâne strâns legat de Isus, având încredere în Domnul Său pentru a-i face din suflet o grădină bine udată. Trăiește printr-o încredere liniștită, duhul său se odihnește și este plin de pace. Apoi acesta poate să mărturisească: „ca un măr între copacii pădurii aşa este preaiubitul meu între tineri. Cu aşa drag stau la umbra lui şi rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăţ şi dragostea era steagul fluturat peste mine.” (Cântarea Cântărilor 2:3-4).

Isaia subliniază două semne distinctive ale slujitorului neprihănit: el are discernământ și cunoaște vocea lui Dumnezeu: „Ochii celor ce văd nu vor mai fi legaţi şi urechile celor ce aud vor lua aminte.” (Isaia 32:3)

Când Hristos mai întâi l-a văzut pe Natanael venind spre El, a strigat: „Iată, cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleșug!“ (Ioan 1:47). Cu alte cuvinte, „Priviți, fraților, un om care nu este ipocrit! Nu există imoralitate sau înșelăciune în el. El este un vas curat.” 

Apoi, Isus s-a întors către Natanael și a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul omului.” (1:51) El îi spunea: „Dumnezeu îți va dărui revelații în continuare”.

Dragilor, Dumnezeu face același legământ cu voi și cu fiecare credincios a cărui viață este mai presus de reproșuri, fără păcate ascunse sau secrete întunecate. Un astfel de slujitor primește un flux continuu al revelației gloriei lui Hristos. Pune-ți astăzi inima să-L cauți pe Dumnezeu din toată inima, astfel încât să poți continua să auzi glasul Lui!

Download PDF