SIGURANȚA NOASTRĂ CA ȘI COPII AI LUI DUMNEZEU | World Challenge

SIGURANȚA NOASTRĂ CA ȘI COPII AI LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)April 3, 2019

Isus a numit pe Duhul Sfânt, "Mângâietorul". "Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu."(Ioan 14:26) Este un lucru să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt ca Mângâietor, dar trebuie să știm și cum ne mângâie pentru a putea distinge care este mângăierea ce vine din carne și care este cea din Duhul.

Modul de mângâiere al Duhului Sfânt este evidențiat în mod clar, în Scriptură. Indiferent de ce problemă, încercare sau nevoie, lucrarea Lui de mângâiere se realizează aducând adevărul : "El vă va da un Mângâietor ... pe Duhul adevărului" (Ioan 14: 16-17).

Adevărul este că alinarea noastră izvorăște din ceea ce știm, nu din ceea ce simțim. Numai adevărul trece dincolo de sentimentele, iar slujirea mângâietoare a Duhului Sfânt începe cu acest adevăr fundamental: Dumnezeu nu este supărat pe tine. El te iubeste! "Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat." (Romani 5: 5). Înțelesul grecesc aici este chiar mai puternic decât sugerează traducerea. Se spune că dragostea lui Dumnezeu este turnată ca să "țășnească" în inimile noastre prin Duhul Sfânt.

Vrăjmașul poate veni asemeni unui potop, aducând teamă, vinovăție sau stres, dar putem să invocăm imediat această rugăciune: "Duhule Sfânt, slujește-mi, învăță-mă și amintește-mi de promisiunile lui Isus referitoare la siguranța mea ca și copil al lui Dumnezeu. "

"Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda."(1 Corinteni 10:13) Pavel spune că vă luptați aceleași lupte pe care le au și alți sfinți evlavioși din întreaga lume. Testul tău nu este ceva specific sau special pentru tine. Indiferent prin ce treci, Duhul Sfânt vine cu adevărul care aduce mângâiere.

Download PDF