SLAVA DOMNULUI HRISTOS ÎN NOI | World Challenge

SLAVA DOMNULUI HRISTOS ÎN NOI

David Wilkerson (1931-2011)September 6, 2019

Moise a zis: „Arată-mi slava Ta!” Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă! Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea până voi trece. Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Fața Mea nu se poate vedea.”  (Exod 33:18-19, 22-23).

Duhul Sfânt l-a luat pe Moise, un slujitor al lui Dumnezeu care s-a predat în întregime voii Sale și l-a atras pe un munte pentru a-i vorbi față în față. Când Moise a coborât de pe munte pentru a se adresa copiilor lui Israel, chipul lui reflecta atât de mult slava Domnului, încât fața îi strălucea: „Aaron şi toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise şi iată că pielea feţei lui strălucea şi se temeau să se apropie de el.” (Exodul 34:30). Pavel o descrie astfel: „Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare…” (2 Corinteni 3:7).

Gloria de pe fața lui Moise s-a stins după un timp, deoarece aceasta înfățișa un tip de glorie spirituală care urma să vină. Iar ceea ce s-a întâmplat cu Moise nu trebuie comparat cu ceea ce Duhul Sfânt vrea să facă astăzi. „Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? Şi în privința aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător!” (2 Corinteni 3:9-11). Cu alte cuvinte, dacă slava strălucitoare de pe fața lui Moise a avut o putere atât de convingătoare, cu cât mai mult gloria actuală a lui Hristos în slujitorii Săi va fi o mărturie - a Duhului - pentru a osândi și a convinge.

Există o glorie care nu va dispărea niciodată disponibilă slujitorilor lui Hristos - ridicați-vă capul către El și primiți această prezență statornică a Domnului în viețile voastre!

Download PDF