Speranță pentru inima rătăcitoare | World Challenge

Speranță pentru inima rătăcitoare

Gary WilkersonNovember 25, 2019

Ești ispitit și observi că rezistența ta este tot mai slabă. Cuvântul lui Dumnezeu pare că nu te poate inspira, iar viața ta de rugăciune este slabă și anemică. Chiar și afecțiunea ta pentru Hristos este în mod ciudat diminuată. Ce se întâmplă? S-ar putea să fi căzut în starea spirituală căldicică – însă nu disperați. Există speranță pentru tine! Mântuitorul lucrează în dreptul tău pentru a te smulge din somnul sufletului și a aprinde un foc proaspăt în duhul tău.

Cât de bine este să știți că Isus ne-a pus la dispoziție curățirea inimii nu numai pentru cei aflați în clocot, ci și pentru cei căldicei și reci. El este dispus să spele păcatul oricăruia dintre noi. Nu suntem numai iertați, ci Isus ne-a dăruit neprihănirea. Este important pentru fiecare creștin să-și cerceteze inima privind starea de căldicel, fiind asigurați că Duhul Lui cel Sfânt în noi ne dă putere asupra păcatului.

Unele dintre caracteristicile unui creștin căldicel sunt lipsa de rugăciune; lipsa de interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu; nesupunere; puțină atenție pentru cei pierduți; neglijența privind strângerea cu alți credincioși.

Isus se adresează Bisericii aflată în starea de căldicel în Apocalipsa 3:15-16: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.“ Hristos vorbește în mod specific Bisericii din Laodiceea care se complăcea în starea aceasta în credință. Însă aceasta este, de asemenea, un avertisment clar pentru fiecare generație a bisericii.

Chiar dacă Isus poartă o aversiune față de starea de căldicel, totuși El oferă har oricui va răspunde la avertizare. „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” (3:20-21)

Isus dorește afecțiunea ta deplină! Nu luați oferta lui Dumnezeu drept sigură fără să vă cercetați inima! Inima ta este prețioasă pentru Domnul, iar El a făcut promisiunea de a te aduce înapoi, dacă ai rătăcit.

Download PDF