STRĂLUCIND LUMINA ÎN ÎNCERCĂRILE NOASTRE | World Challenge

STRĂLUCIND LUMINA ÎN ÎNCERCĂRILE NOASTRE

David Wilkerson (1931-2011)July 25, 2019

"Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului!" (Psalmul 100:1).

"Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie." (Psalmul 68:3).

"Atunci toți cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău." (Psalmul 5:11) .

Dumnezeu vorbește cu seriozitate, atunci când spune că-Și dorește să fie slujit de către copiii Săi cu bucurie și veselie - care este rezultatul unui mare adevăr fundamental: noi ne aflăm sub aripile Sale protectoare! El nu vrea ca noi să fim învinși și abătuți, trăind așa cum trăiesc cei necredincioși.

Biblia abundă în povestirile glorioase ale celor care au avut parte de bucurie în încercările lor, chiar și atunci când toți ceilalți renunțaseră. Într-o situație, tot Israelul a murmurat și s-a plâns, cu excepția a doi bărbați ai lui Dumnezeu, Iosua și Caleb. Niciodată nu s-au răzvrătit în credința și bucuria lor, deși toți cei din jurul lor au ajuns în disperare și înfrângere (vezi Numeri 13).

În alt caz, trei tineri evrei, Șadrac, Meșac și Abed-nego, s-au bucurat spunând: "Vom sluji Dumnezeului nostru cu încredere și bucurie.“ Ei s-au bucurat în Domnul, neclintiți în credința lor, pe măsură ce în mod miraculos au fost scăpați în cuptorul de foc (vezi Daniel 3).

Apostolul Pavel a spus: "Sunt extrem de bucuros în toate necazurile mele" (2 Corinteni 7: 4). Încrederea totală în Domnul produce bucurie. Chiar și astăzi, Domnul are un popor care nu se va îndoi. Ei își înalță capul în toate încercările și dau slavă Domnului. Ei strălucesc ca niște exemple frumoase despre modul în care bucuria Domnului este posibilă în orice încercare.

Dacă inima ta este împăcată cu Dumnezeu, ai tot dreptul să te bucuri și să te veselești! Iar și iar, Dumnezeu ne adeverește că vrea să se bucure de copiii Săi. Amintiți-vă, „Bucuria Domnului este tăria voastră“ (Neemia 8:10).

Download PDF