STRĂLUNCIND LUMINA PENTRU HRISTOS | World Challenge

STRĂLUNCIND LUMINA PENTRU HRISTOS

Gary WilkersonJuly 29, 2019

"Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea" (Filipeni 2:12 - 13).

Epistola lui Pavel către Filipeni este plină de laudă, încurajare și binecuvântare. El este impresionat de mersul lor de ascultare și îi complimentează pentru înțelegerea lor. El îi laudă, de asemenea, pentru că au fost statornici și neclintiți, chiar și atunci când nu se afla acolo pentru a-i îndruma.

Dumnezeu este Cel care îi împuternicea pe acești sfinți să lucreze și să își dorească acest lucru - cuvântul ,,voința” aici face referire la: a dori, la a avea o pasiune, la a urmări un lucru constant. Deci, Dumnezeu lucra în ei pentru ca să poată trăi o viață roditoare, în care El să-Și găsească plăcerea. Pavel continuă: „Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n‑am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.” (2:14-16)

Această parte din Scriptură îi încuraja pe filipeni să vegheze atunci când vor fi în încercări. "Priviți la acea măreață imagine! Nu vă plângeți și nu vă văitați, fiindcă acest lucru vă va împiedica creșterea". Chiar și în biserici sunt câțiva care nu trăiesc așa cum ar trebui. Ei cântă cântări și versuri corecte cu gura, însă inimile lor nu sunt transformate cu adevărat. Tatăl vrea să strălucim asemenea stelelor, în lumea ce ne înconjoară.

Fie ca voi să urmați exemplul bisericii din Filipi, trăindu-vă viața într-un mod în care să reflectați în jurul vostru slava Lui. Cereți Duhului Sfânt să vă aducă mai aproape de El, ca să fiți consumați pentru Isus și să păstrați o mărturie puternică în mijlocul unei generații compromise și căzute!

Download PDF