STRIGĂTELE NEROSTITE ALE UNEI INIMI ZDROBITE | World Challenge

STRIGĂTELE NEROSTITE ALE UNEI INIMI ZDROBITE

David Wilkerson (1931-2011)September 28, 2018

Psalmul 56 este destinat celor care au fost răniți - fie prin familie, prieteni, fie prin cuvintele și acțiunile celor neevlavioși. Este un cuvânt pentru cei care iubesc pe Domnul, dar care varsă lacrimi și poartă poveri care par să crească din ce în ce mai mult.

Unii credincioși se trezesc în fiecare zi sub un nor de frică și disperare. Se pot simți zdrobiți și înspăimântați din cauza unor probleme financiare. Alții se confruntă cu bătălii serioase asupra sănătății și cu tot felul de dureri, în timp ce alții se întristează asupra membrilor familiei care se află în necazuri mari, poate în răzvrătire împotriva Domnului.

Ascultați Cuvântul binecuvântat al lui Dumnezeu adresat vouă în ceasul de nevoie:

  • Psalmul 56:3: ”Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.”
  • Psalmul 56:4: ”Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă nişte oameni?”
  • Psalmul 56:8: ”Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău! Nu sunt ele scrise în cartea Ta?”
  • Psalmul 56:9: ”Vrăjmaşii mei dau înapoi în ziua când Te strig: ştiu că Dumnezeu este de partea mea.”
  • Psalmul 56:13: ”Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.”

Acestea sunt cuvintele unse din Duhul lui Dumnezeu. Domnul știe totul despre luptele și durerea ta. El știe fiecare detaliu al situației tale și aude chiar și strigătele nerostite ale inimii tale zdrobite.

Luați aminte la cuvintele care ne-au fost date: ”Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” Plânsele și rugăciunile voastre au fost auzite de Domnul și chiar acum își face, lucrarea de eliberare în spatele scenei, în ascuns. Până când veți vedea răspunsul, El vă va binecuvânta cu mila și puterea Lui.

Download PDF