Sursa adevăratei închinări | World Challenge

Sursa adevăratei închinări

David Wilkerson (1931-2011)March 17, 2020

Cunoașterea slavei lui Dumnezeu are o valoare reală și practică pentru fiecare credincios adevărat. Obținerea ei poate deschide poarta către o viață biruitoare.

Slava lui Dumnezeu este o revelație a naturii și persoanei Domnului. Știm că Moise a primit în mod literal o fărâmă din slava lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a luat deoparte și l-a pus în crăpătura unei stânci și, după cum spune Scriptura, I s-a descoperit lui Moise în toată slava Sa: ,,Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: "Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” (Exod 34:6-7)

Deseori, când ne gândim la slava lui Dumnezeu, ne gândim la maiestatea și splendoarea Sa, la puterea și stăpânirea Sa. Dar calea prin care Dumnezeu vrea să cunoaștem slava Sa este prin revelarea măreței Sale iubiri față de oameni. Acest lucru i l-a descoperit lui Moise. Domnul așteaptă întotdeauna să ne arate dragostea Sa, să ne ierte, să ne copleșească cu mila Sa și să ne restaureze pentru El!

Această revelație a slavei lui Dumnezeu are efecte puternice asupra celor care o primesc și care se roagă să o înțeleagă. La vederea slavei Sale, Moise nu a mai simțit frică față de Domnul. În schimb, el a fost mișcat spre a I se închina: ,,Îndată, Moise s-a plecat până la pământ şi s-a închinat.” (34:8) El a văzut că natura lui Dumnezeu este cea de milă plină de bunătate și duioșie – dragoste deplină!

Adevărata închinare vine din inimi copleșite de viziunea dragostei nemeritate a lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta se bazează pe revelația pe care Dumnezeu ne-o oferă despre Sine, despre bunătatea Sa, mila Sa, bunăvoința Sa de a ne ierta. Dacă trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu atât în duh, cât și în adevăr, închinarea noastră trebuie să se bazeze pe acest adevăr despre El.

Căutarea slavei lui Dumnezeu ne schimbă modul de a trăi! Fiecare nouă descoperire a dragostei și milei Sale aduce o schimbare supranaturală, devenim tot mai asemănători cu El. Aceasta ne schimbă de asemenea și relația noastră cu ceilalți. ,,Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos!” (Efeseni 4:32)

Așa cum Pavel spunea Bisericii din Efes atunci, este valabil și astăzi: Am văzut și am gustat slava lui Dumnezeu. Acum, să fim o reflecție a acelei slave pentru ceilalți.

Download PDF