Tăcerea lui Hristos în fața acuzațiilor lui Satan | World Challenge

Tăcerea lui Hristos în fața acuzațiilor lui Satan

David Wilkerson (1931-2011)February 4, 2020

„Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta.” (Evrei 9:11)

Așa cum marele preot urca scările ca să intre în locul sfânt, în Ziua Ispășirii, așa și Marele nostru Preot Isus s-a înălțat la cortul din ceruri. Într-adevăr, Ioan descrie faptul că L-a văzut pe Isus în haina Sa preoțească: „îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur.” (Apocalipsa 1:13)

Isus s-a înălțat la cer ca Mare Preot ca să mijlocească pentru noi. El se bucură de slava de care este vrednic, dar totodată face această lucrare pentru noi. Psalmistul ne împărtășește în Ps. 68: „Te-ai suit pe înălţime, ai luat prinşi de război, ai luat în dar oameni… Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră” (Psalmul 68:18-19). El spune: „Mântuitorul nostru ne-a oferit toate darurile și ajutorul de care avem nevoie ca să trăim liberi!”

Autorul cărții Evrei ne amintește că lucrarea lui Isus în ceruri este în întregime pentru noi: „Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” (Evrei 9:24). „El trăiește pururi ca să mijlocească pentru [noi]” (7:25). Hristos face acest lucru pentru noi, copiii Săi.

Ce înseamnă mai exact această frază: „El trăiește pururi ca să mijlocească pentru noi”? Unii își pot închipui că Isus stă înaintea Tatălui implorându-L să ne arate milă când greșim. Dar mijlocirea lui Hristos pentru noi este cu privire la acuzațiile pe care Satan ni le aduce. Vezi, diavolul vine la tronul lui Dumnezeu să ne acuze de fiecare eșec și îndepărtare, cerând să se facă “dreptate”. Dar Isus se înfățișează de grabă, cerând ca Satan să nu se atingă de noi.

Isus de asemenea mijlocește în inimile noastre, împăcându-ne cu Tatăl. Ne amintește că suntem iertați și că ne putem încrede în credincioșia lui Dumnezeu de a ne oferi toată puterea și tăria de care avem nevoie.

Datorită mijlocirii lui Hristos, poți spune: „Poate că am lupte cu firea mea, dar știu ce a făcut Isus pentru mine. Păcatul nu va mai stăpâni peste mine pentru că El este Marele Meu Preot”.

Download PDF