TOTALĂ INCREDERE ÎN TATĂL | World Challenge

TOTALĂ INCREDERE ÎN TATĂL

David Wilkerson (1931-2011)
March 9, 2018

În multe din viețile noastre lipsește o legătură fundamentală, acesta fiind adesea motivul pentru care nu primim răspunsuri la multe dintre rugăciunile noastre. Preaiubiților, această legătură care ne lipseşte este credința. "Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută." (Evrei 11: 6)

Iacov este foarte clar în această afirmaţie: "Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul."(Iacov 1: 6-7)

Dacă o persoană are îndoieli, indiferent de câte râuri de lacrimi ar vărsa, nu va primi nimic de la Dumnezeu. Bineînțeles, Dumnezeu dorește să-L chemăm cu toată fiinţa noastră. Dar El nu aude strigătele noastre decât dacă sunt însoțite de credință!

Psalmii abundă cu mărturii ale lui David, care a venit la Dumnezeu nu numai cu lacrimi, ci cu o inimă plină de credinţă și încredere totală în Tatăl său. "Binecuvântat să fie Domnul,
căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea şi scutul meu;
în El mi se încrede inima." (Psalmul 28: 6-7)

„Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este ajutorul şi scutul nostru. Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt." (Psalmul 33: 20-21)

Aproape de fiecare dată când citim strigătele lui David către Domnul în rugăciune, ascultăm mărturia lui de încredere. Puteți petrece mai multe ore în rugăciune, plângeți și rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea ceea ce a promis deja. Nu putem concepe posibilitatea ca Dumnezeu să fie nemulțumit de rugăciunile noastre. Totuși, Cuvântul este clar că trebuie să "cerem cu credință, fără îndoială."

Preaiubiților, agăţaţi-vă de acest adevăr minunat și lăsați-L pe Dumnezeu să vă aducă într-un loc nou în rugăciune.

Download PDF