TOTUL DATORITĂ MARII ÎNDURĂRI A LUI DUMNEZEU | World Challenge

TOTUL DATORITĂ MARII ÎNDURĂRI A LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2018

„Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.” (Luca 6: 35-37)

Cartea Geneza relatează despre Sodoma și Gomora (vezi Geneza 18 și 19). Vedem un exemplu uimitor a milei lui Dumnezeu, în timp ce El l-a avertizat pe nepotul lui Avraam, Lot, despre o judecată iminentă care urma să se abată asupra orașului și i-a oferit o cale de salvare pentru el și familia sa. Lot i-a avertizat pe ginerii lui, dar ei credeau că glumește, iar soția lui era atât de nehotărâtă încât a privit înapoi în timpul fugii lor. Dar Lot și fiicele sale au fost în cele din urmă scăpaţi.

„Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe; l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate.” (Geneza 19 : 16)

Biblia îl numește pe Lot un om neprihănit (vezi 2 Petru 2: 8-9) și el este un tip de rămășiță credincioasă în aceste ultime zile. Pe măsură ce păcatele societății noastre ajung până la cer - senzualitatea, imoralitatea și răul care înaintează din ce în ce mai mult cu îndrăzneală - America este aptă pentru distrugere. Dacă astăzi Biserica lui Dumnezeu este neprihănită, este numai datorită sângelui lui Isus Hristos și nu datorită bunătății sau moralității pe care le-a văzut El în noi. Marea Lui milă a venit către noi şi ne-a scos astfel din faţa judecăţii.

Gandeşte-te la asta. Când ai fost mântuit, Duhul lui Dumnezeu te-a luat de mână și te-a scos din păcatele tale exact așa cum l-a condus pe Lot și pe familia lui din Sodoma și Gomora. El te-a păzit de orice rău şi răzvrătire și te-a scos din calea judecăţii. Totul datorită marii Sale îndurări!

Download PDF