TRECÂND PRIN FURTUNĂ CA ȘI ÎNCHINĂTOR | World Challenge

TRECÂND PRIN FURTUNĂ CA ȘI ÎNCHINĂTOR

David Wilkerson (1931-2011)July 31, 2020

 „În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor ... Atunci, Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: „Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.” (Exod 14:30; 15:1)

Dumnezeu vrea să ieși din furtună ca un închinător! El a făcut un drum pentru tine în noaptea ta întunecată și are în plan să te scoată ca pe un exemplu strălucitor în lume, prin credincioșia față de poporul Său.

Majoritatea creștinilor sunt familiarizați cu ceea ce s-a întâmplat cu Israel la Marea Roșie și cu modul în care Dumnezeu a eliberat miraculos poporul ales. Totuși, vă puteți întreba ce legătură are acest incident cu a fi transformat într-un închinător.

Iată scena: Israel a campat lângă mare și oamenii se bucurau de noua lor libertate. După patru sute de ani de robie, Dumnezeu i-a eliberat din cuptorul de foc al Egiptului. În timp ce se bucurau de gustul libertății lor, erau plini de speranță, fiindcă libertatea aduce cântece și lacrimi: „În sfârșit suntem liberi!” Erau atât de încântați de promisiunile pe care Dumnezeu le făcuse.

Această scenă îl reprezintă cu adevărat pe creștinul care a fost izbăvit de păcat – acesta se bucură de noua sa eliberare de robiile din trecut și are o melodie sfântă în inima lui, fiindcă trăiește în promisiunile lui Dumnezeu. Dar, chiar atunci vine un atac! În cazul israeliților, armata faraonului a atacat brusc și neașteptat, trimițând unde de teamă în toată tabăra. În ceasul celei mai mari liniști a lui Israel, inamicul a căutat să îi devoreze, la cea mai înaltă stare a libertății lor, în timpul orei lor de cea mai mare speranță, Satan a încercat să îi dărâme.

„Copiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi iată că egiptenii veneau după ei. Şi copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare şi au strigat către Domnul după ajutor.” (Exod 14:10) În ciuda fricii lor, Domnul a protejat în mod supranatural pe Israel și i-a condus spre victorie (vezi Exodul 14:31).

Când Satan vine la tine și încearcă să te învingă, după cum Moise le-a spus israeliților, Domnul îți va spune și ție: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul! ... Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi!” (14:13-14). Precum Israel, și tu poți ajunge un închinător cântând cu voce tare în triumf!

Download PDF