Umblând prin Duhul | World Challenge

Umblând prin Duhul

David Wilkerson (1931-2011)October 31, 2019

Apostolul Pavel a spus: „umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” (Galateni 5:16) El a mai spus: „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (5:25)

Umblarea în Duhul este pur și simplu permiterea Duhului Sfânt să facă în noi ceea ce Dumnezeu L-a trimis să facă. Isus a spus despre Tatăl: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.” (Ioan 14: 16-17)

Romani 8:26 descrie una dintre cele mai puternice lucrări ale Duhului Sfânt din inima credinciosului: „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” Cuvântul ebraic pentru „suspinuri” înseamnă un dor, o tânjire după mai mult din Hristos. Această dorință ne îndeamnă să spunem: „Isus, Tu ești singura fericire în această lume! Mergi cu mine și preia controlul!”

Duhul Sfânt a fost trimis la noi ca un dar de la Dumnezeu pentru a ne pecetlui, a ne sfinți, pentru a ne împuternici, a ne pregătiți și a ne aduce acasă ca o mireasă pentru Hristos. El este călăuza noastră, Mângâietorul nostru, puterea noastră în vreme de nevoie și folosește fiecare act de izbăvire, fiecare atingere, fiecare manifestare a Lui în noi, pentru a ne pregăti ca mireasă.

Duhul Sfânt nu vine ca să ne distreze sau să ofere semne și minuni doar pentru a ne emoționa sau pentru a ne face să ne simțim bine. Nu, El vrea să ne îndepărteze de această lume, să ne convingă de tot ceea ce ne-ar putea murdări și să ne îndepărteze ochii de la orice altceva, în afară de Isus. El vrea să creeze în noi dorința venirii apropiate a lui Isus și să ne împodobească cu ornamentele unei dorințe pasionale de a fi alături de El, ca mireasă a Lui.

Dacă Îl iubești cu adevărat pe Isus, El nu-ți va ieși niciodată din minte. Ești mai prețios pentru El decât ți-ai putea imagina vreodată!

Download PDF