Un cântec al încurajării în zilele întunecate | World Challenge

Un cântec al încurajării în zilele întunecate

David Wilkerson (1931-2011)November 3, 2020

„Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii!” (Isaia 24:1). Profetul Isaia ne avertizează că în ultimele zile Dumnezeu va „schimba lucrurile radical”. Conform acestei profeții, judecata va veni deodată pe pământ și va schimba totul într-o singură oră. În această perioadă scurtă, întreaga lume va asista la distrugerea rapidă a unui oraș și a unei națiuni, iar lumea nu va fi niciodată aceeași.

„Cetatea pustie este dărâmată; toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele... Numai pustiire a mai rămas în cetate, și porțile stau dărâmate.” (Isaia 24:10,12). Isaia profețește că orașul se afla sub judecată și era dus în confuzie. Fiecare casă era închisă, fără să vină sau să plece nimeni. 

Ce lucru bun poate veni din mesajele profetice? Amintiți-vă că Isus a avertizat Ierusalimul privind devastarea ce urma să vină deodată asupra orașului. Urma să fie ars de la baza lui și peste un milion de oameni să fie uciși. Hristos a explicat avertismentul Său: „v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor întâmpla, să credeți” (Ioan 14:29). El spunea, în esență: „Când se va întâmpla, veți ști că există un Dumnezeu care vă iubește și vă avertizează.”

În zilele de prosperitate, nimeni nu vrea să audă un mesaj ca al lui Isaia. Dar nu îl putem ignora pentru că este aici, la ușa noastră. În astfel de vremuri, spunea Pavel, când știm că vine deodată distrugerea, nu trebuie să tremurăm sau să ne întristăm, așa cum face lumea. În schimb, trebuie să ne mângâiem unii pe alții în credință, știind că Dumnezeu domnește asupra fiecărui aspect din viețile noastre.

„Să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii.” (1 Tesaloniceni 5:8). Pavel ne instruiește: „Înarmați-vă cu credință, zidiți-vă credința acum, înainte de a veni ziua! Învățați cântecul și îl veți putea cânta în mijlocul focului vostru!”

Aceasta este speranța sfintei noastre credințe: Domnul nostru face ca un cântec să iasă din cele mai întunecate vremuri. Începeți acum să vă zidiți sfânta credință în El și învățați să lăudați maiestatea Lui în liniște, în inimile voastre. Când cântați cântecul vostru, acesta vă va întări și-i va încuraja și pe frații și pe surorile voastre. Veți putea da mărturie lumii: „Domnul nostru domnește deasupra potopului!”

Download PDF