Un loc pentru teama ta | World Challenge

Un loc pentru teama ta

David Wilkerson (1931-2011)April 20, 2021

Profeții ne avertizează că, atunci când Îl vom vedea pe Dumnezeu zguduind națiunile și vremurile primejdioase se vor abate asupra noastră, în firea noastră, ne vom teme foarte mult. Ezechiel a întrebat: „Poate inima ta să îndure sau mâinile tale să rămână destul de puternice, în zilele când voi lucra împotriva ta?” (Ezechiel 22:14).

Când Dumnezeu l-a avertizat pe Noe de apropiatele Sale judecăți și i-a spus să construiască o arcă, Noe se „mișca cu teamă” (Evrei 11: 7). Chiar și îndrăznețul și curajosul David a spus: „Mi se înfioară carnea de frica Ta” (Psalmul 119: 120). Și când profetul Habacuc a văzut dezastrul din zilele ce îi stăteau înainte, a strigat: „Când am auzit lucrul acesta…mi s-a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase şi-mi tremură genunchii.” (Habacuc 3:16).

Teama care a venit asupra acestor oameni evlavioși nu a fost o teamă din fire, ci o teamă sfântă  față de Domnul. Acești sfinți nu se temeau de dușmanul sufletelor lor, dar se temeau de judecățile drepte ale lui Dumnezeu. Acest lucru se datora faptului că au înțeles că o Putere nemaipomenită stă în spatele calamităților care se apropie. Aceștia nu s-au temut de urmările furtunii, ci mai degrabă de sfințenia lui Dumnezeu!

La fel, fiecare dintre noi va experimenta o teamă copleșitoare în vremurile de distrugere și dezastru ce vor veni. Dar teama noastră trebuie să provină dintr-o reverență sfântă față de Domnul și niciodată dintr-o neliniște din fire legată de viitorul nostru. Dumnezeu urăște păcatul temerii din noi: teama de a pierde lucrurile materiale, de a nu mai avea sănătate, de a pierde confortul stilului de trai.

Peste tot în lume, oamenii sunt acaparați de o astfel de teamă, de îndată ce văd că economia țării lor regresează. Se tem că un potop economic va înghite tot ceea ce au muncit toată viața lor. De astfel de lucruri se plâng cei necredincioși care nu au nicio speranță. Cei evlavioși nu trebuie să aibă o asemenea plângere. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, cu siguranță Tatăl tău ceresc nu va îngădui o asemenea necredință în tine.

Fie ca numai de Domnul să te temi și după El să plângi de dor! Acest gen de teamă nu duce la moarte, ci la viață!

Download PDF