UN STRIGĂT SE ÎNALȚĂ | World Challenge

UN STRIGĂT SE ÎNALȚĂ

David Wilkerson (1931-2011)August 7, 2019

Dumnezeu vrea să Se descopere poporului Său. Așa cum este scris în Scriptură, diavolul a coborât pe pământ cu o aprinsă mânie, știind că timpul său este scurt. Chiar acum oamenii lui Dumnezeu au nevoie de o puternică revărsare a Duhului Sfânt; de o atingere supranaturală, chiar mai mare decât cea de la Rusalii. Strigătul care ar trebui să răsune în zilele noastre a fost auzit în vremea lui Isaia: „O! de ai despica cerurile şi Te-ai coborî, s-ar topi munţii înaintea Ta ... cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în el.” (Isaia 64: 1, 4)

În ziua de Rusalii, cei 120 de apostoli s-au adunat în camera de sus. Ei s-au reunit ca un singur trup pentru un singur scop – speranța de a vedea promisiunea lui Isus împlinită: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”(Luca 24:49). Strigătul lor a fost același ca cel al lui Isaia: „Doamne, deschide cerurile și coboară-Te! Fie ca toată opoziția, umană și demonică, să se topească în prezența Ta, iar cei pierduți să fie salvați!” Și cunoaștem ce s-a întâmplat apoi! Duhul Sfânt S-a revărsat, cu un foc vizibil apărut pe capetele ucenicilor. Au ieșit din acea cameră schimbați pentru totdeauna și mii de vieți au fost transformate.

Priviți la ceea ce făcea Dumnezeu în acel moment! Peste tot în lume era mare întuneric. Cu toate acestea, concentrarea lui Dumnezeu era asupra a 120 de oameni umili, sfinți care se rugau adunați într-o cameră mică, închiriată. Iar acum, astăzi, Dumnezeu pregătește un popor care s-a preocupat să-L apuce. În micile biserici și în adunări din întreaga lume, un strigăt se ridică devenind din ce în ce mai intens: „Doamne, deschide cerurile și coboară-Te! Trimite focul Duhului Sfânt și manifestă-Ți prezența!”

Singurul lucru pe care acești 120 de discipoli din camera de sus trebuia să se bazeze era promisiunea lui Isus că va veni. Și a venit, cu o putere nemaivăzută în întreaga istorie. La fel și astăzi, tot ce trebuie să reținem este o promisiune a Domnului nostru. El S-a angajat tuturor celor care-L vor urma: „Vă pregătesc Împărăția!” (Luca 22:29)

În acest moment, Domnul a auzit strigătul poporului Său, pretutindeni în lume. Pe măsură ce Duhul Se va revarsa și ne stârnește inimile noastre, fie ca acesta să fie și strigătul nostru: „Iată, Isus vine! Să ieșim în întâmpinarea Lui! ”

Download PDF