Unde să căutăm speranța | World Challenge

Unde să căutăm speranța

David Wilkerson (1931-2011)October 15, 2020

„Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea.” (1 Tesaloniceni 5:1-2).

Pavel le-a descris ucenicilor ce se va întâmpla când Hristos se va întoarce: „Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte!” (4:16-18)

Vechii stoici credeau că lumea a trecut prin perioade fixe de timp. În mintea lor, la sfârșitul fiecărei perioade lumea a fost distrusă de un mare incendiu. Apoi pământul era restaurat exact așa cum fusese, astfel încât lucrurile au început iarăși și au fost reluate așa cum au făcut-o înainte.

Cu alte cuvinte, istoria s-a repetat mereu. Același stele au urmat aceleași orbite și aceleași vieți au fost trăite din nou, cu aceiași prieteni, aceleași preocupări, aceleași experiențe. Totul a fost restabilit de fiecare dată, nu doar o dată, ci în perpetuitate. Ființele umane erau îndreptate către aceeași rutină eternă din care nu se putea scăpa.

Cuvintele apostolului Petru se opun direct acestei gândiri, atunci când afirmă că în promisiunea lui Dumnezeu creștinii trebuie să caute „ceruri noi și un pământ nou în care sălășluiește dreptatea” (2 Petru 3:13). Mai mult decât atât, spune el, dacă credem în Cuvântul lui Dumnezeu, putem ști că istoria se îndreaptă spre ziua venirii Domnului, când „cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de căldura focului.” (3:12)

Ca urmași ai lui Hristos, nu ar trebui să fim preocupați de rapoarte zilnice de știri sau evenimente care au loc în viețile noastre, ci, mai degrabă, de venirea Mântuitorului nostru. Lumea noastră este cu siguranță într-o mare frământare, însă Isus a spus: „Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie."” (Luca 21:27-28). El se referea la locul în care mintea noastră ar trebui să fie focalizată.

Isus vine curând, așa că priviți în sus în continuare!

Download PDF