VICTORIA ESTE DEJA CÂȘTIGATĂ | World Challenge

VICTORIA ESTE DEJA CÂȘTIGATĂ

David WilkersonMarch 3, 2017

Te trezești în fiecare zi în agonia unei patimi care te copleșește sau a unei pofte din viața ta? Dumnezeu cunoaște totul despre păcatul ce sălășluiește în inima ta. El știe că tu îl urăști și că ai plâns din cauza acestuia iar El vrea ca tu să asculți acest cuvânt: „ Domnul este tăria și scutul meu; în El mi se încrede inima și sunt ajutat” (Psalm 28:7).

Satan vrea ca tu să trăiești în teama că tu nu vei fi niciodată eliberat, niciodată liber. Dar David a spus: „Nu mă tem de nici un rău” (Psalm 23:4).

Dumnezeu spune tuturor sfinților îndurerați și care sunt răniți: „Nu vă temeți! Eu văd și cunosc toată suferința voastră iar Eu nu voi permite lui Satan să vă distrugă.”

Probabil te întrebi: „Dar eu ce trebuie să fac? Cum pot avea pacea Domnului în toată această situație?” Răspunsul se găsește în cuvântul lui Dumnezeu adresat lui Moise și Israel. Cu marea înaintea lor, un dușman în spatele lor, și nici măcar un loc să întoarcă, Dumnezeu le-a poruncit: „ Nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta.....Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți” (Exod 14:13-14).

Această ultimă expresie: „stați liniștiți”, înseamnă a nu mai te îngrijora, a nu mai încerca să înțelegi totul pe cont propriu. În schimb, a te încrede în Dumnezeu că El va face o cale pentru tine.

Iosua și armata lui a trebuit să mărșăluiască toată noaptea spre Gibeon, unde ei aveau de înfrunta o masivă mașinărie militară. Iosua și-a aruncat privirea spre câmpul de bătălie și a văzut valea plină de care mărețe de luptă și infanteriști bine antrenați — totuși, tot ce avea el era o adunătură de trupe obosite și neexperimentate.

„Domnul a zis lui Iosua: ‚Nu te teme de ei, căci îi-am dat în mâna ta și niciunul din ei nu-ți va putea sta împotrivă.’”(Iosua 10:8).

Dumnezeu a declarat victoria chiar înainte ca Iosua să pornească la luptă! El a spus: „Victoria este deja câștigată. Acum, du-te și luptă, știind că Eu ți-am promis victoria.”

Acesta este mesajul crucii! Victoria a fost deja câștigată pentru noi.

Download PDF