VREI SĂ-ŢI SCHIMBI DIRECŢIA? | World Challenge

VREI SĂ-ŢI SCHIMBI DIRECŢIA?

David Wilkerson (1931-2011)
July 11, 2018

Ce s-a întâmplat cu pocăința? Rareori auzim cuvântul acesta menționat în majoritatea bisericilor în zilele noastre. Păstorii foarte rar cer adunării lor să se întristeze asupra faptului că-L rănesc pe Hristos prin răutatea lor. În schimb, mesajul pe care îl auzim de la amvon astăzi este: „Doar crede. Primeşte-L pe Hristos și vei fi mântuit.” Textul folosit pentru a justifica acest mesaj se găsește în Faptele Apostolilor 16:30-31:”Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”

Primul mesaj cu care Isus a venit după ce a ieșit din ispita în pustie a fost mesajul pocăinței: „De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”(Matei 4:17)

Isus spune despre misiunea Sa: „Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”(Matei 9:13) Și a zis galileenilor: „Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” (Luca 13: 3). Evanghelia lui Isus consta în pocăință!

Ioan Botezătorul de asemenea a predicat pocăința. Mesajul său către iudei a fost simplu și la obiect: „În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”(Matei 3: 1-2)

Oamenii au venit de pretutindeni să audă predicarea lui Ioan și el le-a spus fără ocolişuri: „Mesia va apărea în curând în mijlocul vostru, așa că aţi face mai bine să vă pregătiţi să-L întâlniţi! S-ar putea să vă simțiți entuziasmați de venirea Sa, dar eu vă spun că inimile voastre nu sunt pregătite pentru că încă păstrați păcatele voastre în ele!”

Ioan avertiza poporul că trebuie să trateze cu păcatul lor înainte de a-L putea urma pe Mântuitorul. Semnificația completă, literală a cuvântului „pocăinţă” în Noul Testament este „a simți remușcare și vină pentru păcatele împotriva lui Dumnezeu; să fii mîhnit; să doreşti să schimbi direcția în care mergi.”

„În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată.”(2 Corinteni 7:10). Adevărata întristare duce la pocăință - și asta vă va face să doriți să vă schimbați!

Download PDF