Ett rop från gravarna | World Challenge

Ett rop från gravarna

David WilkersonAugust 13, 2012

 

I Markus 5 hade Jesus precis slutat undervisa i en kuststad och skickat iväg folket. Nu siktade han mot gerasenernas land på andra sidan vattnet. Jag tror att så snart Kristus satte segel mot den staden skälvde hela helvetet.

Det fanns en stor gravplats i utkanten av gerasenernas land. Och bland alla de gravarna levde en man som var besatt av 2 000 orena andar. Vi kan inte föreställa oss den tortyr denne demonbesatte man fick utstå. Skriften säger att han kved och skrek hela natten, slet av sig sina kläder och skar sig med stenar. Han levde helt enkelt som ett vilddjur och ingen kunde hjälpa honom. Satan hade gjort denne plågade man till sin egendom.

Men när Satan såg Jesus vara på väg mot gerasenernas land måste han ha darrat. Han visste att när Kristus mötte honom skulle han inte tillåta mannen att fortsätta vara i sådan helvetisk tortyr.

I Anden hörde Jesus den besatta mannens rop.

I gerasenernas land väntade inga folkmassor på honom. Där skulle inte mängder av människor bli helade, ingen undervisning i liknelser skulle ges. Kristi uppdrag var att nå en person, den demonbesatte gerasenen. Markus evangelium målar upp en dramatisk scen:

”När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor … han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom … När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom och skrek: ’Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!’" (Markus 5:2-7).

Varför sa mannen detta? Det är på grund av att onda andar torteras när de möter Kristus. Det vet att de kommer att bli fastkedjade och bundna i evighet!

Jesus svarade genast på demonernas plågande: "Far ut ur mannen, du orene ande!" (Markus 5:8). Det var då som de 2 000 orena andarna (vilka kallade sig ”Legion, för vi är många”) lämnade den demonbesatte. De for omedelbart in i en svinhjord, som störtade vilt utför branten och hoppade i sjön och drunknade (se 5:9, 11-13).

Vilken annorlunda scen det var nu. Den demonbesatta mannen, som hade blivit så obarmhärtigt torterad natt och dag, satt lugnt framför Jesus vid sina sinnen. Sedan läser vi något häpnadsväckande: ”Mannen som hade varit besatt [bad] att han skulle få följa med honom [Jesus]” (5:18). Denna man bad att få följa med Jesus på hans missionsresor. Han ville vara med Messias som utfört denna mäktiga befrielse!

Vilket förunderligt mirakel Jesus hade utfört. Det är en berättelse med den tydliga avsikten att lära oss om Herrens auktoritet över mörkrets makter, hur skrämmande de än kan vara. Men det finns också mycket mer i den här berättelsen för oss. Jag tror att det finns ett viktigt budskap inbäddat här ämnat att stärka Kristi kyrka idag.

Just nu står vi inför ett liknande demoniskt förtryck, när en hel generation har översvämmats av legioner av orena andar.

I Uppenbarelseboken talar Bibeln om en flod av ondska som släpps lös från helvetet och ut över jorden. Detta kommer att ske i ändens tid, när djävulen vet att hans tid är kort.

Jag tror att vi ser början av detta nu. Både kristna och icke-kristna frågar, ”Vad har hänt med vårt land? Det finns inte någon känsla för rätt och fel. Samhället har förlorat besinningen, och var och en är sig själv nog.” Till och med nyhetskommentatorer skakar på sina huvuden över den snabba upplösningen av all känsla för moral.

Kära vänner, allt detta är mörkrets makters verk. Satan och hans horder gör allt de kan för att trälbinda många i mörker. Vi lever i en tid som förkunnar, ”Allt är tillåtet!” Och fienden använder detta förhållningssätt till att inta och besätta mängder av människor.

Som Jesu Kristi kyrka måste vi vara medvetna om att vi bevittnar Satans sista desperata försök till motstånd mot Guds folk. I flera år har det i New York varit party dygnet runt, utan några gränser. Men all denna njutningsgalenskap slutar i ett ångestfyllt skri. Till sist blir topparna till dalar som inte kan höjas upp. Alkoholen, haschen och kokainet förvandlas till en apa på ryggen som skriker efter mer, mer, mer tills det helt behärskar medvetandet, själen och kroppen.

När mannen från gerasenernas land skar sig tvingades han av onda andar att förgöra sig själv. Så är det med denna generation. Under småtimmarna mot morgonen i New York kan du höra hur högljudd klagan börjar låta från stadens gator. Det är ropen från pinade själar vilka djävulen har trälbundit och tagit i besittning. På akutmottagningarna på sjukhusen kan du på fredag eller lördag natt se resultatet av Satans verk: fruktansvärda syner av självmord genom droger och alkohol, självmordsförsök som slagit fel.

Men dessa rop hörs inte bara i stadsområden som New York. Under det senaste årtiondet har en farsot svept över Mellanamerika, även på landsbygden. Laboratorier som framställer metamfetamin (crystal meth) har vuxit upp genom hela landet. Deras billiga drog trälbinder nya legioner av missbrukare. Satan har nu funnit nya knep att behärska och tortera i massiv skala.

Otaliga lever idag i gravar av självdestruktion, och de hemsöks och plågas av onda andar. Miljontals hjärtan ropar i kval just nu. Och de upprepar samma ord som mannen från gerasenernas land: ”Vad har [vi] med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son?” (se Markus 5:7).

Lika visst som Jesus hörde den besattes klagan, så hör han ropen från Satans offer idag. Vår barmhärtige Herre svarar fortfarande på varje sådant rop. Och mängder i denna generation kommer att bli befriade genom hans kraft.

Jag tror att Jesus gav oss en illustrerad predikan om hur vi ska reagera på ropen som strömmar ut från kvalens gravar idag.

På varje missionsresa med Jesus tränades lärjungarna. Trots allt, dessa var männen som Kristus utsåg till att vara pelarna i hans kyrka. Dussintals andra följde Kristus också, på nära håll. Så när Jesus tog med sig lärjungarna över sjön följde antagligen andra små båtar efter.

Kom ihåg att lärjungarna och de andra som följde alla var vittnen till mötet i gerasenernas land. Det var som att Jesus sa till alla följande generationer: ”Om ni följer mig kommer ni att stå inför legioner av onda vilseledande andar. Och det onda som Satan släpper lös i denna värld kommer att bli värre och värre. Med denne demonbesatte man kommer jag att visa er hur ni ska betjäna dem som är fångna och plågade av djävulen. Ni kommer att vara mina kärl till befriande kraft.”

Vi vet inte hur dessa vittnen reagerade när de såg den där ömkansvärda plågade mannen. Men vi vet hur Jesus gjorde. Jag tror han hade tårar i sina ögon. Hur han kände starkt för denne man som var plågad så mycket mer än vi kan föreställa oss. Och hur ursinnig han måste ha varit av att se detta exempel på Satans grymma plågande.

Ju värre det blir med tiden kommer att vi få bevittna ett obeskrivligt utbrott av syndfullhet som överträffar den i Sodom och Gomorra. Otaliga har redan ryckts med i villfarelse genom Satans mäktiga dragningskraft av sinnlighet. Denna villfarelse kommer bara att öka i de kommande tiderna. Många i kyrkan kommer att tro att den Helige Ande har lyft bort allt som hindrar helvetes raseri.

Men i den här stunden av ökande hopplöshet och laglöshet kommer Gud att göra något underbart i sin kyrka. Det här är vad jag ser Herren gör kommande dagar.

1. Gud kommer att påminna sitt folk att de har makten att kasta ut onda andar.

Många kristna har låtit Satan finnas i deras liv och hem obehindrat. De har gett honom tillstånd att trakassera dem själsligt och emotionellt. Men, kära vänner, vi har i oss samme Jesus som kastade ut en legion av demoner från mannen i gravområdet. Den mirakulösa befrielsen i gerasenernas område är Kristi budskap till oss idag:

”Frukta inte Satan och mörkrets krafter. Låt er inte övertygas om att han är segraren. Jag har visat er min auktoritet över alla mörkrets makter. Nu kallar jag er till att stå upp och tala mitt ord. Ta auktoriteten jag har gett er. Få djävulen på flykt!”

Sannerligen, i Lukas 9:1-2 gav Jesus sina lärjungar all makt och auktoritet över Satans demoniska horder: ”Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka.” Ingenstans i Skriften står det att denna auktoritet eller makt har blivit återkallad. Med andra ord, Jesus kallar oss att använda hans auktoritet, för att befria bundna fångar och sända djävulen på flykt.

Tiden har kommit för Kristi kyrka att vända tillbaka till tjänsten som han gett oss i uppdrag: ”Bota sjuka och kasta ut demoner.” Rop av desperation kommer från alla delar av världen. Och Anden rör Guds folk till att svara. Just nu ser jag att Jesus lämnar en helig kamp tillbaka till sin församling. Det är ett arbete i rätt tid och väldigt nödvändigt, då jag förutser att Helig Ande kommer att sända mängder av rädda, hopplösa människor som söker hjälp i kyrkorna. De kommer att behöva sådan befrielse som bara Jesus kan ge.

Just nu hör jag Anden säga till Guds församling att börja använda våra gåvor igen. Vi ska inte vara rädda att bedja för helande och befrielse. Låt varje pastor, äldstebroder och lekman gå framåt ansvarsfullt i tro. Enligt Jesus kan vi förvänta oss att dessa onda andar flyr på hans befallning!

2. I gerasenernas land visade Jesus oss hur vi ska konfrontera mörkrets makter utan fruktan, med hans auktoritet.

Jesus fördömde inte den besatte mannen. Han frågade inte mannen hur han hade blivit så fången. Det var ingen tillrättavisning, inte ens någon fråga. Istället utförde Kristus ett förunderligt befrielsemirakel för den plågade mannen. Han visade världen hur Gud har auktoritet över alla mörkrets makter.

I dessa mörka tider säger Kristus till oss, ”Gå och gör likadant.” När vi hör hans order, låt oss stå upp och gå, och utföra befrielsearbetet som så många är i behov av. Då ska de otaliga som är fångna i Satans grepp se hur djup Guds kärlek är för dem, när han verkar mäktigt för deras skull. Amen!

 

Download PDF