Församlingens stora stund ligger fortfarande framför oss | World Challenge

Församlingens stora stund ligger fortfarande framför oss

David WilkersonDecember 26, 2011

När Israel hade korsat Röda havet sjöng de lovsång till Gud för hans mäktiga befrielse. Tänk på det förunderliga miraklet de just hade fått uppleva. Gigantiska vågor med vatten delade på sig för dem men slukade deras mäktiga fiende. När de såg vad som hände kunde de bara förundras. De måste ha sagt till varandra:

”Det kan aldrig finnas ett sådant enormt mirakel som detta. Ingen framtida generation kommer någonsin att kunna bevittna en sådan mäktig demonstration av Guds makt. Och aldrig kommer hans folk att vara i en sådan allvarlig kris som denna. Generation efter generation kommer att minnas denna dag. De kommer att peka tillbaka på det som det största beviset på Guds mäktiga gärning i mänskligheten.”

Under många år var detta verkligen fallet. Faktum är att Israel fick befallning att berätta för efterföljande generationer om Guds väldiga makt att göra mirakel för deras skull så som det demonstrerades vid Röda havet: ”För ett kommande släkte vill vi förkunna HERRENS lov, hans makt och de under han har gjort” (Psaltaren 78:4).

Århundraden senare tittade David tillbaka till Israels mirakulösa befrielse ur Egypten för att väcka upp folkets tro. Han uppmanade Israel, ”Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn. Han förvandlade havet till torrt land, de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom” (66:5–6).

Som barn måste David ha suttit trollbunden när han hörde berättelsen om och om igen från sin egen far: hur Gud räddade hans förfäder från Farao, hur han rullade bort vågorna till en flyktväg, hur han sedan krossade den mäktiga egyptiska armén. David berättade för sina barn samma berättelse, ”Ni vet att Gud lever eftersom han tog våra förfäder genom Röda havet på torr mark. Berätta nu den här historien för era barn och barnbarn.”

När David var kung påminde han hela nationen om Guds befallning att berätta för varje generation det fantastiska vittnesbördet: ”Jag vill … uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. … Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för sina barn” (78:2–4, 6).

”Inför deras fäder hade han gjort under … Han delade havet och lät dem gå igenom det, han lät vattnet stå som en mur” (78:12–13).

En tid kom när David inte längre bara kunde recitera berättelsen – han var tvungen att be Gud göra det igen!

Helt plötsligt räckte det inte för David att tala om vad Gud hade gjort i det förgångna. Denne gudfruktige man ville se Herren rädda sitt folk i den kris de var i just nu. ”Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar. Det var du som med din hand fördrev hednafolken … ty du älskade dem” (Psaltaren 44:2–4).

David sa, ”Herre, hela mitt liv har jag hört om vad du gjorde i det förgångna. Jag har gång på gång berättat och berättat de otroliga historierna om hur du uppenbarade din härlighet för mina fäder.” Sedan brast David ut i denna vädjan: ”Det är du som är min konung, o Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning” (44:5). Med andra ord: “Herre, du är min Kung också. Gör idag än en gång dessa ting för ditt folk! Jag kan inte längre bara höra om de mirakler från förr som du gjorde för Jakob och Israel. Jag måste söka efter de befrielserna för ditt folk just nu.”

När David talade dessa ord var han mitt i en djup prövning, precis som hela nationen Israel var. De var i stort behov av ett mirakel. Så David la fram starka skäl till Gud för sin begäran:

”Herre, vid Röda havet trodde dina barn att det aldrig mer skulle bli någon mer sådan kris som den där. Men idag står ditt folk inför en kris som är precis lika kritisk. Det är som om vi stod vid Röda havet och såg Farao komma mot oss. Vi behöver din befrielse just nu, Herre. Vi måste få en kraftfull uppenbarelse av din mäktiga utsträckta arm. Gör om det idag!”

Under gångna år brukade jag höra ett liknande hjärterop från de tjänande sönerna. De sa till mig, ”Pappa, vi känner till allt om miraklerna som Gud gjorde för dig. När du handlade i tro för många år sedan, kom du till New York city för att arbeta med tonårsgäng och missbrukare, och Gud ledde dig övernaturligt. Han gjorde mirakler för dig, han öppnade dörrar, fyllde ekonomiska behov, förvandlade förhärdade människor som Nicky Cruz.

”Vi prisar Gud för allt det där. Men nu behöver vi se Guds mirakulösa räddning i våra tjänster. Vi har hela vårt liv hört om vad Gud gjorde i början. Nu behöver vi få uppleva hans gärningar själv. Det här är en annan generation, och Amerika och kyrkan står inför enorma kriser. Vi måste helt enkelt se Gud verksam idag.”

Under det senaste decenniet har jag hört från många unga pastorer som forskar i väckelsernas historia. Dessa unga trofasta vill desperat själva se Guds mäktiga hand verksam. De längtar efter att se honom åstadkomma räddnings- och frälsningsmirakler. Säg mig, är det även ditt hjärterop?

Guds mirakelgörande kraft borde inte dö ut med den nuvarande generationen.

Låt mig fråga dig: Om du hade kunnat tala med israeliterna vid Röda havet och berätta för dem om den globala krisen idag, hur tror du de hade reagerat? Vad skulle de ha sagt om de otaliga kristna som ängslas över det oroande som sker – terrorism, folkmord, tsunamis, förödande oljeutsläpp, jordbävningar?

Jag är säker på att de där israeliterna i sin tid tänkte, ”Det kommer aldrig att bli en likadan kris som vår.” Men idag är världen i ett sådant kaos att människor i varje nation väntar på att Gud ska agera. Häpnadsväckande nog har många kristna inget sinne för detta. De är alltför upptagna med ekonomin, politik, med de skrämmande händelserna de ser på nyheterna. Kort sagt, de har blivit modfällda och nedslagna över tid. Många har förlorat hoppet om en andlig väckelse.

Mina älskade, vi har fått löfte om befrielser i ändens tid vilka är så väldigt mycket mer fantastiska än öppnandet av Röda havet. Vad Gud vill göra för oss är mäktigare än något som setts i det förgångna. Han längtar efter att göra något så enormt så att vi inte längre bara vill se på mirakler i det förgångna. Detta är inte någon storslagen profetisk utsaga från mitt eget huvud. Den kommer direkt från Guds Ord:

”Se, dagar skall komma, säger HERREN ... då man inte mer skall säga: ’Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land’" (Jeremia 23:5, 7). Lyssna till vad Jeremia säger: ”Alla de där tidigare miraklerna var ofattbara. Men snart kommer de inte att vara vårt bevis på att Gud är mäktigt verksam. Vår Gud har lovat att göra något nytt!”

Enligt Jeremia kommer den dagen när kyrkan med förundran ska rapportera: ”Vi bevittnar väldiga befrielser från slaveri. Vi ser förunderlig rening av hjärtan. Gud är kraftfullt verksam. Världen är tvungen att säga, ‘Herren lever sannerligen. Han utför mirakler, förvandlar liv och åstadkommer förvandlingar inför våra ögon!’”

Jeremia ger oss det ”nya” vittnesbördet: ”Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. … Då man inte mer skall säga: ’Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land’, utan: ’Så sant HERREN lever, han som förde avkomlingar från Israels hus ut ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem’" (Jeremia 23:5–8, min kursivering).

Med andra ord, Guds namn kommer att bli känt över hela världen för ett nytt verk. Jeremia talar om en tid av enorma befrielser, under som kommer att överträffa miraklet vid Röda havet. Kristus är Davids avkomma, den rättfärdige Telningen som regerar i Guds folks liv. Och ”dagar(na som) skall komma” refererar till en tid när Jesu tjänst i världen överträffar alla tidigare mirakler.

Gud har lovat att välsigna och föröka sin kyrka ”mer än i begynnelsen.”

”Jag skall föra samman på er många människor … de skall bli fruktsamma och föröka sig ... Jag skall göra er ännu mer gott än tidigare. (Hesekiel 36:10-11). Lägg märke till att denna vers inte beskriver en kyrka som sover, upptagen med den globala ekonomin. Istället innehåller den löftet om ett stort verk av Gud, till och med större än Pingst, som ska äga rum i denna ändens tid.

Tänk tillbaka på början av ditt eget andliga liv, när du först mötte Jesus. Du var så lycklig och entusiastisk över att du var frälst. Det var en väldigt förunderlig och dyrbar tid i ditt liv. Nu säger Gud till dig, ”Jag kommer att uppenbara större gärningar.”

”Bättre än Röda havet?” frågar du. ”Bättre än när Elia kallade ner eld från himlen och släckte den med regn?” Ja, Gud har någoting bättre i det andliga riket.

”Vad i hela världen kunde vara bättre?” kanske du frågar. ”Hela vår tro är byggd på dessa fantastiska exempel.” Enligt Skriften återstår fortfarande för oss att se den fullaste uppenbarelsen av Jesus Kristus i mänsklighetens historia. Och här är den mest förunderliga delen av detta mirakel: Gud kommer att ta den mest syndaförhärdade, otroende generationen genom tiderna och frälsa en stor skara, ge dem kärleksfulla hjärtan och vända deras hjärtan till Kristus.

”Jag skall föröka människorna så att de blir som en fårhjord … Som de heliga fåren" (Hesekiel 36:37–38). Gud kommer att frälsa och befria en ”fårhjord”, vilket betyder en stor skara av män och kvinnor. Först kommer Gud att samla ihop ett stort antal av troende vilka har blivit ”utspridda” på grund av sitt eget slumrande. Och sedan kommer vi att se syndare från alla samhällsskikt dras till Jesus och ta allt som hör till Gud på allvar – däribland judar och muslimer, rika och fattiga, kriminella och samhällsledare, människor från alla bakgrunder

Du kanske säger, ”Inget av det är något nytt. Gud har alltid renat syndare. Han har gjort det sedan korset.” Det är sant, men synden blir också större. Och där synden blir större, kommer Guds mirakelgörande nåd att överflöda ännu mer.

Det finns en annan skillnad idag. Vid Röda havet var djävulen på frammarsch och hotade att förgöra Guds folk. Men i denna tid har han redan fått övertaget över mycket av kyrkan, med fler troende än någonsin i stor nöd. ”Eftersom man från alla sidor längtar efter att få sluka er, för att ni skall tillfalla de övriga folken som deras egendom, och eftersom ni … förtalas av onda människor” (36:3).

Gud kommer att sätta sig i rörelse, ”Eftersom fienden säger om er: ’Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom’" (36:2). Satan och hans följeslagare hånar och skrattar och påstår, ”Vi håller på att fullständigt utplåna Guds namn från jorden.” Men Herren säger, ”För mitt namns skull kommer jag att utföra en mäktig befrielse.”

Detta mirakel kommer vid den mest hjälpbehövande, kritiska tidpunkten i kyrkans historia. Vad är detta miraklet för något? Gud kommer att möta sitt folk mitt i flammande prövningar. Han uppenbarar sin stora kärlek för sina plågade.

”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött … Jag skall låta trädens frukt och markens gröda bli riklig, för att ni inte mer skall förödmjukas bland folken genom hungersnöd. Då skall ni tänka på era onda vägar … och ni skall känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter” (36:26–31).

Dessa stora löften har getts till oss så vi ska bedja att det ska ske.

Gud säger till oss idag, ”Jag vill föröka er tro.” Han säger också till oss att bedja för denna ökning. ”Också detta skall jag låta Israels hus be mig om och göra för dem: Jag skall föröka människorna så att de blir som en fårhjord” (Hesekiel 36:37).

Jag måste erkänna att min bön har varit, ”Herre, du måste göra det. Jag kan inte se det. Men du har inget annat val än att göra det, eftersom du lovat det.”

Jag tror att Gud vill att vi ska bedja på detta sätt. Du förstår, även när vi inte kan se det själv, är bön Guds löfte som vänds till begäran. Enkelt sagt, vi ska bedja det som Gud har lovat oss. Vi ska göra anspråk på hans löften på alla områden i våra liv. Och vi ska gripa tag i de löftena tills Gud griper tag i oss.

Enligt Hesekiel kommer frälsningen av dessa otaliga syndare att få världen att känna Guds makt. Allt kött kommer att se och veta om hans väldiga gärningar av kärleksfull nåd.

Hur mirakulösa och underbara dessa löften än är kommer inga av dem att uppfyllas om inte Guds folk ber att de ska bli av. Varför baserade Herren sina löften på bönens villkor? Det är för att bön visar att vi vill vad Gud vill. Det visar att vi värderar hans önskningar tillräckligt för att rikta in våra liv i linje med dem – våra önskningar, tid och energi. Och den helige Ande använder böneprocessen till att förvandla oss.

Mina älskade, denna generation kommer att se mängder av människor som kommer till Herren. Och det kommer inte att ske genom jippon, annonsering eller framstående namn. En väckelse kan inte drivas fram, tvingas eller köpas. Väckelse sker på grund av att ”hela huset begär.”

Det är dags nu för hela Guds hus att sluta titta tillbaka på hans befrielse utan i stället titta framåt. Det är dags att bedja för och se fram mot den Helige Andes mirakulösa verk.

Jag tackar Herren för allt han har gjort för sitt folk genom historien; han är sannerligen värd all lov och tacksägelse. Men han själv säger att han längtar efter att göra något nytt!

Var beredd på att få bevittna födelsen av den mest hängivna och dynamiska generationen i kyrkohistorien.

Gud är trofast – våra söner och döttrar kommer att få se sina böner besvarade. Rättfärdighet kommer att regna ner på deras generation, och Herren kommer att låta dem få se hans största gärningar någonsin. Om vi ber uppriktigt och oupphörligt är det här vad Gud säger att han kommer att göra:

”Jag skall vända mig till er … Jag skall föra samman på er många människor ... de skall bli fruktsamma och föröka sig. Jag skall inte mer låta dig höra hån från hednafolken…

”De [hednafolken] skall inse att jag är HERREN … Jag skall rena er från all er orenhet … Jag skall ge er ett nytt hjärta ...

”Jag skall … göra så att ni … håller mina lagar och följer dem. … Då skall ni tänka på era onda vägar … och ni skall känna avsky för er själva …

”Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört … så skall de hjordar av människor vara som skall fylla de ödelagda städerna. Och de skall inse att jag är HERREN" (Hesekiel 36:9–11, 15, 23, 25–26, 27, 31, 36, 38).

Vilken ofattbar lista med löften, och alla finns i ett enda kapitel av Hesekiel. Hur ska vi få se dessa löften bli verkliga? Bara genom att bedja att de ska bli verkliga.

Du kanske önskar att du hade varit med vid den första Pingsten. Men Herren har redan sagt att han har sparat det bästa vinet till ändens tid. Detta betyder att mer av Kristi härlighet kommer att lysa ännu starkare än någonsin. Så glöm ”de gamla goda dagarna”. Jesu Kristi kyrkas bästa dagar ligger fortfarande framför oss. Börja bedja nu!

 

Download PDF