Jul: Återuppståndelsen | World Challenge

Jul: Återuppståndelsen

David WilkersonDecember 5, 2016

Vi kan inte separera Julen från Kristi uppståndelse. Du kanske tänker dig återupståndelsen som ett påskens budskap, men Barnet som föddes I krubban kan inte skiljas från Mannen på korset. Guds budskap till oss genom dessa händelser är densamma.

När herdarna tittade på Barnet I krubban, så såg de Frälsaren som skulle försona hela mänskligheten. När de visa männen såg Honom, så såg de en Kung som skulle besegra. När profeterna såg in i denna tid, så såg de en Befriare som skulle öppna fängelseportar, bryta kedjor och sätta fågna fria. De hade alla en vision om vem Jesus var och varför Han skulle komma.

Kristus föddes in I en värld av mörker och otro, När Guds folk levde under Romarrikets förtryck. Så ingav inte Israels Religiösa ledare mycket hopp. Fariseerna trodde på frälsning genom gärningar; de trasslade in Guds lag i ett strikt system av omöjliga gärningar. Saduceerna trodde inte ens på återuppståndelsen. Mycket få människor hade en vision om en evig tillvaro. Det var i detta mörker Jesus föddes.

När jag tittar in i krubban i Betlehem, Så ser jag återuppståndelsen är på väg. Jag ser Kung Jesus betjänar i en stor flod av evigt liv. Kristus var helt mänsklig vid födseln — Det var Marias blod som gav honom näring i livmodern Och hennes mjölk som mättade honom som bebis — men hans födsel var också ett genombrott av evigheten. Bibeln säger, “det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp” (Matt 4:16, SFB).

Detta ljus var det eviga livet — möjligheten till återuppståndelse ifrån döden. Hosea profeterade om den kommande Messias, “Från dödsrikets våld skall jag friköpa dem, från döden skall jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Ånger är fördold för mina ögon” (Hosea 13:14, Svenska Folkbibeln). När Jesus kom, så uppfyllde han profetsian när han sade, “ Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?" (Joh 11:25-26,  SFB).

Jesus själv kopplar sin födelse till uppståndelsen: “Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv: och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen” (Joh 6:38-40, SFB).

Kristus sade, i huvudsak, “Vet du varför jag är här? Vet du varför jag föddes in i fattigdom, Varför herdarna prisade mig, Varför de vise männen förde fram gåvor, Varför änglarna sjöng den natten? Det var för att du skulle ha evigt liv.” Kristi bekännelse pekar direkt på uppståndelsen: gravarna öppnade sig, de döda återställs till liv, och den ultimata uppfyllelsen av Guds eviga förbund.

Betoningen ligger på uppståndelsen i hela Nya Testamentet.

De första kyrkofäderna accepterade Kristi inkarnation som en verklighet. Men deras predikan centrerades inte på den händelsen utan på uppståndelsen. Så tidigt som samlingen i övre salen vid Pingst, sade Peter, “Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom, och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom” (Apg 2:23-24, Svenska Folkbibeln).

Överallt Paul och de andra apostlarna reste, gick deras predikan längre än Kristi inkarnation och mirakel och fortsatte till uppståndelsen:

“De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Tessalonike, där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias" (Apg 17:1-3, SFB).

Paulus predikade på Areopagen, “Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda" (Apg 17:31, SFB).

Paulus predikade också uppståndelsen inför den romerska ståthållaren Felix och inför kung Agrippa. Faktiskt, utan uppståndelsen säger Paulus, så är alla våra predikningar om Kristi evangelium förgäves. Han förklarar varför: “Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder” (1 Kor 15:17, SFB). Paul säger till oss kraftfullt, “Om detta inte handlar bara om uppståndelsen, då kan du kan glömma julens budskap. Varför predika Kristi födelse? Varför vara heliga? Varför driva andliga frågor alls? Utan uppståndelsen, är vi fortfarande döda i våra synder. Allt vi gör är förgäves.”

Detta är inte bara några abstrakta teologiska sanningar. Här är kärnan av alla våra uppståndelse predikningar: JESUS KOM FÖR ATT HÄMTA DIG OCH MIG. Han föddes för att leva och dö och återuppstå ifrån de döda — och återupprätta oss till evigt liv med honom. Han kom för att föra oss hem till sig själv, för all evighet!

Detta var budskapet i Nya testamentets kyrka. “Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade” (1 Kor 15:20, SFB). Med andra ord, lika säkert som Anden uppväckte Kristus ifrån döda, Så kommer Han återuppväcka oss också: “Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er” (2 Kor 4:14, SFB).

När jag ser in i krubban, ser jag en bro. Kristus är bron mellan jorden och himlen, sträcker sig över dödens avgrund som skiljer ändligt liv och evigt liv. En dag vi kommer att korsa den bron, och det kommer att gå på ett ögonblick: “i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud (last trump, KJV). Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas” (1 Kor 15:52, SFB).

Många kristna undrar, “Vem kommer jag först att se när jag uppstår till evigheten?”

Jag är övertygad om att när detta tillfälle kommer, Så vill vi alla se Jesus först. Han är kärleken förkroppsligad — vår Frälsare, Helare och Kung. Men en gång såg jag något som fick mig att undra om andra. Jag gick in i vårt vardagsrum och hittade min fru, Gwen, i tyst gråt. Hon tittade på den sista videon av vårt barnbarn, Tiffany, som dog i cancer vid 13 års ålder. Hon längtade efter att återse Tiffany.

Gör inga misstag, Gwen och jag kommer att känna igen Tiffany när vi kommer till himlen. Bibeln säger att det finns inga äktenskap i himlen, men det finns kärlek eftersom han är kärlek. Alla kommer att vara ett i Kristi kropp, och vi känner igen varandra med en andlig intuition. Skriften säger att i det ögonblicket känner vi igen och även vi är igenkända.

Kanske växte du inte upp med en kärleksfull far eller mor. Kanske ingen i ditt hem kände Jesus eller någonsin visade dig hans dyrbara kärlek. Du undrar, "Vem kommer att vara där och vänta på mig?" Jag säger dig, du har en annan familj — Guds familj. Jag är övertygad om att det finns ingen i Kristi kropp som inte är bönesvar av någon som kom före dem — en äldre man eller kvinna, en pastor, en avlägsen släkting. Du kommer att bli igenkänd och omfamnad med familje kärleken som Gud har förberett för dig i evighet.

Jag tror att Gud har gjort världar som ännu inte är erövrade.

Vi kommer inte att sitta sysslolösa när vi är uppståndna. Astronomer har upptäckt galaxer bortom vad vi kan föreställa oss och planeter betydligt större än jorden. Det är ingenting för skaparen av detta vidsträckta universum att återuppväcka hans varelser från döden.

Paul Harvey berättar historien om en ateistisk vetenskapsman som reste till universitetsområden i årtionden för att föreläsa om hur Gud omöjligen kunde existera. Flera år senare blev den här mannen kristen. När han blev tillfrågad varför han konverterade, svarade han med ett ord: "DNA.”

Inuti varje människa kallas denna fantastiska upptäckt DNA. Det är en unik identifierare som är så exakt att någon kan bevisas skyldig till ett brott om hans DNA finns på platsen. DNA är komplexa, men det kan tas från något så enkelt som ett hårstrå. I DNA, har forskare upptäckt en "genetisk kod" med miljardtals bitar av information som, länkade till varandra, är unika för den personen.

Vem skapade detta otroliga fenomen som svindlar sinnet? Vem har känt den unika genetiska koden för varje människa sedan Adam och Eva? Endast Gud. Han inte bara räknar varje hårstrå på våra huvuden men har placerat vårt unika DNA i varje hårstrå. Det är det som ödmjukade den ateistke vetenskapsmannen: magnifik skapare och hans alltid så imponerande skapelse.

Gud vet varje persons DNA som någonsin levat — och han kan rekonstruera det när han uppväcker oss på den sista dagen. Detta bör tysta alla de märkliga läror som uppstått genom åren om uppståndelsen. Vissa säger att det inte kan finnas en kroppslig uppståndelse för personer som har blivit kremerade eller dog en blodig död; de kan inte föreställa sig hur Gud skulle göra detta. Sanningen är att vår fantasi helt enkelt inte förstår Guds härlighet. Våra hjärnor är alltför begränsade.

Vi vet att kropparna som Gud för ut ur graven blir förnyade kroppar. Vissa tycker vi ska vara andar, men Bibeln klargör att vi kommer att uppstå kroppsligen. Allt skadat, avhuggna eller utplånade kommer att återställas i ett ögonblick. Krökta personer kommer att gå raka. Blinda kommer att se. De som föddes sjuka eller blev dödade i krig kommer att bli helade. Deras DNA kommer bli fullkomnade av deras skapare!

Jag tänker också på uppståndelsen när jag ser ledsna, ensamma människor vid jul.

När jag har gått ner på gatan i New York för att köpa mjölk eller en tidning, så krossas mitt hjärta av det jag ser. Alkoholister 60- och 70-åriga ligger på trottoaren utslagna. De har tillbringat årtionden i ett helvete de själva gjort, oftast utan att veta var de är. Jag ser desperata unga narkomaner rusa till sin langare när de ser honom. De går i sömnen genom livet utan hopp, utan framtid, bara ute efter att tjäna ihop till sin nästa fix. På hörnet, ser jag prostituerade endast 18 år gammal, badda ögonen medans de gråter över vad som har blivit av deras liv.

Jag vill berätta för dem alla: "det kommer en ny värld — en värld utan synd, fattigdom eller sjukdom. Det är därför han kom — att föra oss till den nya världen som han har skapat. Det är bortom allt vi kan förstå. Din Konung kommer för att hämta dig!”

Samtidigt, uppståndelsens liv är redan tillgängligt för oss – i detta liv. Vi har blivit lovade, “Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet” (Rom 6:4, SFB).

Denna julen, låt oss hålla en uppståndelse sinnesstämning. Som Paul förmanar, “Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom… Trösta därför varandra med dessa ord” (1 Tess 4:13-14, 18, SFB).

Jag vet att den dagen ska jag möta en halv miljon omvända drogmissbrukare från hela jorden... skaror av missbrukare och prostituerade som ropade till Jesus att frälsa och befria dem... och mina egna familjemedlemmar som gått före. Vilken glädje det blir. Uppståndelse — det är därför han kom!

“Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!” (1 Kor 15:54-57, SFB).

Download PDF