Nåd för hela livet | World Challenge

Nåd för hela livet

Gary WilkersonApril 30, 2012

 

Hur annorlunda skulle ditt liv vara om du vandrade i gudomlig nåd och ynnest? Ger Gud nåd, välsignar överflödande och är frikostig i sitt välbehag över hungriga, förväntansfulla hjärtan? Svaret är ja – och vi finner detta illustrerat i Lukas 1, i berättelsen om Kristi födelse.

En ängel visade sig för Maria för att förkunna de förunderliga händelserna som snart skulle äga rum i hennes liv: ”I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel utsänd av Gud till en stad i Galiléen som hette Nasaret, till en jungfru, som var trolovad med en man, vars namn var Josef, av Davids hus, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: Var hälsad, du benådade. Herren är med dig, välsignad är du bland kvinnor. Men då hon såg honom, blev hon mycket förskräckt av hans tal och tänkte på hurdan hälsning detta var” (Lukas 1:26–29, min betoning).

Bibelkunniga säger att Maria var väldigt ung vid den tiden, antagligen en tonåring. Föreställ dig hur egendomligt detta möte måste ha varit för henne. Här var en enkel flicka från en obetydlig by och familj, och en kolossal, skräckinjagande ängel stod framför henne och ropade, ”Var hälsad, du benådade!”

Sedan gjorde han ett ofattbart tillkännagivande: ”Då sade ängeln till henne: Frukta inte Maria, ty du har funnit nåd hos Gud, och se, du skall bli havande och föda en son. Du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Och han skall vara Konung över Jakobs hus till evig tid och på hans rike skall ingen ände vara” (Lukas 1:30–33, min betoning).

Det som förvånar mig över detta möte är att Maria inte blev rädd. Varje gång en ängel visar sig i Bibeln darrar människor och faller till marken och ropar, ”Jag förgås!” Men inte Maria. I stället blev hon ”mycket förskräckt” – och det som gjorde henne förskräckt var ängelns hälsning: ”Var hälsad, du benådade. Herren är med dig … Men då hon såg honom, blev hon mycket förskräckt av hans tal och tänkte på hurdan hälsning detta var” (Lukas 1:28–29, min betoning).

Maria verkade osäker på det hon hörde. Det är lätt att förstå varför. Hon levde i en mansdominerad kultur med lite inflytande och antagligen hade hon bara få förväntningar på sitt liv. Hon skulle ha hela privilegiet att vara en god hustru och moder men ingenting mer.

Men Maria var också en israelit som kände sitt folks historia, och hon måste ha trott på Guds förmåga att förvandla vilken situation som helst. Maria längtade säkert efter att se en annan verklighet i den brutala världen runt om henne. Men vart hon än tittade såg hon förödande förtryck under de härskande romerska ockupanterna.

Ändå måste Maria ha blivit förbryllad av budskapet till henne från himlen: ”Du har funnit nåd hos Gud.” Inget i hennes liv återspeglade nåd på något sätt. Men i verkligheten höll en förvandling på att ske – i hennes eget liv och i hela världen. Men det var svårt för Maria att föreställa sig något av det.

Många av oss är som Maria. Vi vill gärna se våra omständigheter förvandlade. Vi vill se vår sjuka släkting helad från sin sjukdom. Vi vill att vårt plågade barn finner mening i Kristus. Vi vill att vårt ansträngda äktenskap blir återställt till sin tidigare glädje.

Vi vill också se en annan andlig verklighet i världen runt omkring oss. I städer runt om i vårt land finns det mer brustenhet än du någonsin skulle kunna föreställa dig: narkomaner, alkoholister, prostituerade, hemlösa, gatubarn, porrmissbrukare, trasiga hem. Problemen är överväldigande och de insatser vi gör mot dessa problem är bara som en krusning på ytan.

Liksom Maria tänker vi, ”Herre, mitt liv återspeglar inte din nåd alls. Det jag kan påverka verkar vara helt obetydligt. Jag behöver få ditt ljus in i det.” Men hur skulle vi känna om vi hörde en röst från himlen säga till oss, ”Du har funnit nåd hos Gud!”

Personligen skulle jag ha en massa blandade känslor. Jag tror det är svårt för de flesta kristna att få en förnimmelse av Guds nåd. Vi trivs mer med våra förpliktelser mot honom. Men om vi hörde dessa ord från himlen - ”Du har funnit nåd hos mig” – skulle de flesta av oss inte veta vad vi skulle göra. Allt vi kan se är våra svagheter, våra stressande omständigheter, vår prövosamma situation. Vi är vana vid att inte ha; vi tänker inte på hur ett gynnat och benådat liv skulle vara.

Bibeln har viktiga saker att säga till oss om Guds nåd. Jag vill fokusera på tre.

1. Nåd kommer till den som inte förväntar det.

Om det känns som att ditt liv inte återspeglar Guds nåd – att du helt enkelt inte förtjänar den – då är du på exakt rätt plats. Gud väntar faktiskt på att ge dig nåd – särskilt om du ropar ut som Maria: ”Herre, allt står inte rätt till. Jag vill se dig förhärligad i mitt liv och i världen.”

När jag säger att Guds nåd kommer till den som inte förväntar det, talar jag om människor som aldrig skulle förvänta sig den grundat på bevisen i deras liv. Dessa är de människor som Jesus nämner i Saligprisningarna som de ”ödmjuka”. Gud säger, ”Om du inte har vad världen tror behövs, är du den typ av människa jag letar efter.” Han attraheras av vår mildhet, vår medvetenhet om att vi inte har vad som behövs. Det är sådana som han älskar att verka genom.

Men att vara ödmjuk och mild är inte något vi kan vinnlägga oss om. Jesus är tydlig med det i Saligprisningarna. Han sa inte till människorna att de skulle vara fattiga så att de kunde få välsignelse, eller göra sig hungriga så de skulle få föda. Han sa, ”Ni är redan fattiga – och därför kommer jag att välsigna er. Ni är redan hungriga – därför kommer jag att vara er föda.”

Maria hade aldrig någon tanke på att en ängel skulle göra ett speciellt besök i hennes liv. Men hennes mildhet är exakt det som drog Gud till henne. Han älskar att använda det som är litet för att genomföra sina stora avsikter.

2. Nåd leder till ett farligt liv.

Jag tror det finns ett annat skäl till varför Maria blev förskräckt när ängeln talade till henne. Som jag nämnt kände Maria till sitt folks historia. Hon bör ha vetat vad som hände med israeliterna som fann nåd hos Gud. Resultatet var välsignat, men det var inte alltid behagligt. Tänk på följande:

Abel fann nåd hos Gud genom sitt välbehagliga offer till Herren. Men Abels bror, Kain, blev avundsjuk, eftersom han inte fick samma nåd – och Abel betalade med sitt liv.

Noa fann nåd hos Gud. Han levde rättfärdigt i ett ont släkte och räddades undan syndaflodens förödelse. Men all komfort som Noa visste om i världen utplånades. Hans berättelse om att bygga en otrolig ark var inte en saga; det var en sorglig berättelse om dom i en global skala. Även fast Noa och hans familj överlevde förlorade de allt som var dyrbart för dem.

Liksom Noa fann Lot nåd hos Gud och kunde fly undan domen. Gud räddade honom ur Sodom, en stad redo att möta förtärande förödelse. Men genom att fly förlorade Lot det mesta som var honom kärt, däribland hans hustru.

Josef fann nåd hos Gud och välsignades med profetiska drömmar. Men just den gåva som utmärkte Josefs nåd och ynnest gjorde också dem runtomkring honom arga. Hans avundsjuka bröder blev så ursinniga av hans drömmar att de slängde ner honom i en håla för att han skulle dö.

Min poäng är att nåd är farligt – och Maria visste det. De hebreiska skrifterna tydliggjorde det i berättelse efter berättelse: Nåd kan få sällskap av fara, svårigheter, umbäranden, trångmål, förföljelse, smärta, prövningar och vedermödor. Ledsamt nog vill inte en stor del av de amerikanska kyrkorna kännas vid detta om Guds nåd och ynnest. Många pastorer lär att nåd och ynnest betyder avsaknad av svårigheter, det betyder att man är framgångsrik, att man har ett fint hus eller en fin bil, att man aldrig blir förföljd, att man alltid är på toppen.

Maria visste bättre. Det visade sig i hennes svar till ängeln: ”Då sade Maria: Se, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt” (Lukas 1:38). Det är svaret jag vill ha. Det har ingen betydelse hur riskabel Guds nåd och ynnest är, jag vill inte byta den mot ett enkelt, bekvämt liv. Jag vill inte klara mig undan problem om det betyder att jag förlorar hans nåd och ynnest.

Min bön är, ”Herre, jag vill att mitt liv ska vara meningsfullt för ditt rikes skull. Jag vet att det aldrig kan bli så utan din nåd och ynnest. Så, sätt igång med det, Herre. Ge mig allt du har – prövning eller välsignelse.” Vi ber inte detta lättvindigt, precis som Maria inte heller gjorde. Men vi ska inte bli rädda, som ängeln sa att Maria inte skulle bli. När vi lägger bort all fruktan kan vi säga, ”Herre, vår generation behöver din nåd och ynnest. Må du visa oss det för ditt rikes skull.”

3. Nåd och ynnest är ett avgörande ”från och med nu”-ögonblick

Ängelns besök var inte en emotionell engångshändelse för Maria. Gabriel sa inte bara till henne, ”Här får du en klapp på ryggen från Gud. Han favoriserar dig. Han är för dig.” Nej, det här besöket handlade om en bindande verklighet. Det förorsakade en förvandling i Marias liv som innebar att inget skulle bli detsamma igen. Allt som hon längtade efter i sitt hjärta skulle nu bli av – men hennes liv skulle genomgå en ofattbar förändring.

Samma gäller för oss. När vi finner nåd hos Gud betyder det inte att vi har en plötslig emotionell helomvändning. Herren säger inte till oss, ”Nu kommer allt att fungera för dig, så nu kan du tänka lyckliga tankar.” Ofta medför det här det motsatta: Gud skakar om vår värld, vänder upp och ner på allt och ändrar på vårt livslopp – allt för att ge äran åt bara sig själv.

Efter ängelns kungörelse säger Bibeln att Maria ”blev havande”. Det är vad som händer med oss likaså när vi finner nåd hos Gud. Han föder något nytt i våra liv. Om du har barn vet du att när de väl kommit blir inget som förr. Din och din äkta hälfts värld vänds helt upp och ner. Så är det när Guds nåd och ynnest kommer över våra liv.

Maria förstod detta. Hon såg att saker och ting skulle bli annorlunda oavsett vilka bekymmer som det skulle kunna medföra. Ängeln berättade allt som skulle hända genom hennes barn – att han skulle sätta fångar fria – och det rörde Marias själ. Hon brast ut i sång:

”Och Maria sade: Min själ prisar storligen Herren, och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet, och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig. Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Och hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom” (Lukas 1:46–50, min betoning).

Jag vill rikta in mig på två betonade fraser i Marias sång. Först: ”För han har sett till sin tjänarinnas ringhet.” Maria insåg att Gud hade sett hennes situation, hennes hjärta, hennes farhågor, förhoppningar och drömmar. Gud ”ser till” dig och mig på samma sätt. Han ser rakt in i våra behov, vår längtan, våra farhågor, därtill tanken att ”Mitt liv är helt omöjligt till och med för Gud att få rätsida på. Inget kommer någonsin att förändras för mig.”

Med Guds nåd kan vi vittna så som Maria gjorde: "Jag är välsignad av Herren, eftersom han ser mig hela tiden, i alla mina omständigheter. Han kan göra ett skifte i mitt liv när han vill. Han kan tänka ut saker som jag aldrig hade kunnat föreställa mig.”

Lägg nu märke till den andra frasen i Marias sång: ”Och se, härefter…” Maria insåg att Gud gjorde ett skifte i hennes liv, och hon förklarade, ”Härefter vandrar jag i Guds nåd och ynnest. Jag lägger undan all min strävan efter trygghet och säkerhet. Jag ger allt det jag vill och önskar till honom.”

Det här är det avgörande ögonblicket som Guds nåd för med sig för våra liv. Kungörelsen ”Härefter” markerar en 180 graders förändring av vår riktning. Den som vandrar i Guds nåd kan säga, ”Härefter har det jag missbrukar inte längre något grepp om mig. Mitt svåra äktenskap kommer att mjukna på grund av Guds kärlek. Mitt barn som flyr bort från Gud kommer att känna av hans lockande övertygande.”

När Gud kungör att detta är nådens år, då menar han detta år.

Gud talar till dig om att finna hans nåd nu – 2012, den här månaden, den här veckan, idag. I vårt ministry blir vi uppmuntrade av förunderliga berättelser om Guds nåd och ynnest som förvandlar liv.

En kvinna i vår kyrka bad mig bedja att hennes make skulle bli frälst. Han lämnade henne ofta på nätterna för att gå till barer och dricka. Hon hade bett för honom under många år, gjort allt hon kunde för att visa maken Guds kärlek, men han avvisade det hela tiden. Äktenskapet hade till slut nött ut henne.

Jag kan säga dig att hon hade spenderat varje uns av styrka för att försöka få sin make att ändra sig. Så jag sa till henne, ”Gå hem nu. Låt den Helige Ande göra jobbet. Börja bedja att Gud ska lyfta bort slöjan från din makes ögon så han kan se sitt desperata behov.”

Kvinnan gick iväg med sin börda något lättad. Nästa dag dök hon upp på mitt kontor med en fullständigt annorlunda hållning. Hon sa, ”Pastor Gary, när jag kom hem igår kväll var han ute på barerna igen. Jag försökte sova men kunde inte. Jag kom ihåg avsnittet du och jag talade om – 2 Korintierbrevet 4:4, om denna världens ande som förmörkar sinnet på de otroende. Jag började bedja att Herren skulle dra bort den slöjan från min make.

Jag var på knä i bön när han kom in i huset. Han hade tårar i ögonen. Jag frågade vad som hade hänt, och han sa att han höll på att dricka som vanligt, när han plötsligt såg hur eländigt hans liv var. Han visste att han behövde Kristus. Han sa att allt bara blev klarare och klarare för honom, som om Herrens härlighet hade gett honom ögon till att se.”

Den natten knäböjde mannen med sin hustru vid deras säng för att ta emot Jesus. Denna kvinna hade varit inställd på att få se att det skulle ta lång tid, kanske flera år, för Gud att göra sitt verk på hennes make att mjuka upp hans hjärta. Men Gud rörde vid honom samma natt som hon bad och förtröstade.

När jag predikade detta budskap om Guds nåd vid Springs Church i Colorado Springs satt där en kvinna, som varit alkoholist i trettio år. Den Helige Ande talade till hennes hjärta, ”Trots att du har varit förtvivlad är min nåd över dig. Du kommer att få se en 180 graders vändning.” Kvinnan gav sig helt till Herren under den gudstjänsten – och hon har varit nykter nu i mer än 100 dagar. Gud handlade på ett ögonblick med henne efter trettio år i en dimma av alkohol.

I New York city snubblade en ung man som hade varit hemlös under ett år in till Times Square Church. Han satt kvar under hela gudstjänsten, men när den var slut gick han sin väg och tänkte, ”Jag hatar det här stället. Jag ska inte komma tillbaka hit.” Men något drog honom tillbaka. Han kom tillbaka nästa vecka, och samma sak hände. Han gick iväg igen och sa, ”Jag kommer aldrig tillbaka.”

Mönstret upprepade sig under 52 veckor. Till slut, efter ett helt års söndagar, reste sig den unge mannen igen från sin stol när gudstjänsten var slut. Men den här gången sa han, ”Jag älskar dig Jesus, och jag behöver dig i mitt liv.” Han gick till altaret och gav sitt liv till Kristus.

Pastorerna i Times Square Church förnam en kallelse på denne unge mans liv. De hjälpte honom till en bibelskola, och det visade sig att han var lysande. Han slutade med ett snittbetyg på 4,0 och skrev in sig på seminariet, där han fullföljde en treårig examen på 18 månader. Han ombads bli kvar vid seminariet som professor, men han avböjde och sa, ”Jag är en pastor.”

Samma dag som jag gav detta budskap vid Springs Church, predikade samme unge man vid Times Square Church. Guds nåd hade kommit över ett hemlöst, betydelselöst liv – och det gjorde all skillnad. Ingen som såg honom sova på en parkbänk hade kunnat tro att han en dag skulle predika inför tusentals. Guds nåd kommer över de oansenliga, och den förvandlar oss fullständigt.

När du tänker över ditt eget liv kanske du tror att det inte går att finna Gud någonstans. I vårt mänskliga förstånd kan vi aldrig ana att hans nåd verkar i våra omständigheter. Men Gud säger något annat.

Är du i en oansenlig position, ödmjukad av dina prövningar? Är nåd det sista du förväntar dig i din situation? Är du bekymrad över idén att Guds nåd skulle komma över dig? Jag försäkrar dig, du är just där du behöver vara. Guds nåd är över dig.

Låt denna sanning sätta igång en sång i ditt hjärta, som den gjorde med Maria. Gud tänker ut något nytt, förvandlar din prövning till hans ära. Du kanske inte känner hans närvaro, men han har sin hand över dig. Förtrösta på honom i allt – ditt hjärta, din familj, din situation – och du kommer att få se hans härlighet. Amen.
 

Download PDF

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE