​ALIAHIDI KWA KIAPO CHA MILELE | World Challenge

​ALIAHIDI KWA KIAPO CHA MILELE

David Wilkerson (1931-2011)April 12, 2019

Katika sala ya Yesu kwa Baba, anasema: "Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, name naja kwako. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo" (Yohana 17:11). Alikuwa akisema, "Tulikubaliana kwamba nitaweza kuleta agano letu kwa kila mtu anayeniamini. Sasa, Baba, nakuomba kuwaleta wapendwa hawa chini ya ahadi ile ile ambayo umeniahidi."

Agano hili kati ya Baba na Mwana linahusiana na wewe na mimi? Ni picha ya upendo wa Mungu kwa uumbaji wake mpendwa. Alikataa agano hili kwa sababu hakuwa na hamu ya kupoteza hata mtoto mmoja kwa Shetani. Yote ni kuhusu upendo wake usiofaa kwa watu wake.

Baba alimtoa Mwanawe, Mwana alitoa uhai wake, na tunapata faida zote. Kwa makubaliano ya undugu, Baba na Mwana walifanya agano hili ili walinde na kukumbatia mbegu ya Kristo. Linatuhakikishia kwamba tutaendelea kuishi hadi mwisho na tutahifadhiwa salama.

Ahadi ya kuokoa na kutuokoa, basi, na ujasiri wetu kwamba Mungu ataifadhi, na inamfato katika uhusiano kati ya Baba na Mwana.

Je! Baba aliongoza na kumuongoza Yesu, kama alivyoahidi angeweza? Je! Roho yake ilimpa uwezo Mwana, akimpa moyo na faraja? Je, alimleta kupitia majaribu na majaribu yake yote? Je, alimzuia kutoka kwenye nguvu za giza? Je, alimpeleka nyumbani kwa utukufu? Je! Mungu alikuwa kweli kwa sehemu yake ya masharti ya agano?

Ndiyo, kabisa! Na Baba aliweka agano lake kwa Mwana wake aliyeahidi kiapo cha milele kufanya vivyo hivyo kwa ajili yetu. Yesu alithibitisha sehemu hii ya agano wakati aliposema, "Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao; ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja; mimi ndani yao, na wewe ndani yangu" (Yohana 17:22-23).

Ikiwa unakaa ndani ya Kristo - kaa ndani yake na kumtegemea - hakika utaona utukufu wake!

Download PDF