​KUMTUMIKIA YESU BILA HOFU | World Challenge

​KUMTUMIKIA YESU BILA HOFU

David Wilkerson (1931-2011)March 13, 2019

"Atukuzwe Bwana, Mungu wa Israel, kwa kuwa amewajia watu wake ... yakwamba atatujalia sisi, tuokoke mikononi mwa adui zetu, na kumwabudu pasipo hofu, kwa utakayifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote" (Luka 1:68, 74-75).

Misamaha miwili ya kushangaza imeingizwa katika ahadi hii kutoka kwa Mungu: kwanza, mkombozi atakuja ambaye angeweza kutuokoa kutoka kwa adui zetu. Pili, Mwokozi atatuwezesha kumtumikia bila hofu, katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Ahadi hizi zilitimizwa katika ushindi wa Yesu msalabani, ambapo Bwana alishinda mamlaka yote na mamlaka ya giza, akiweka mguu juu ya kichwa cha Shetani na kuiponda.

Kristo alitoa fursa kwa sisi ili tuishi siku zetu zote bila hofu. "Katika upendo kamili hamna hofu ... kwa maana hofu ina adhabu; na mwenye hakukamilishwa katika upendo" (1 Yohana 4:18). Yohana hazungumzii juu ya upendo usio na nguvu, au hata upendo kukomaa katika Mkristo. Hapo sio ambapo upendo kamili huanza kwa waamini wa kweli. Kulingana na Yohana, kuzingatia kwanza upendo kamilifu ni upendo usio na masharti kwa ndugu na dada zetu katika Kristo. "Ikiwa tunapendana, Mungu hukq`aa ndani yetu, na upendo Wake umekamilika ndani yetu" (4:12).

Ikiwa una nia ya kuishi maisha bila hofu, Yohana anasema, kuna njia ya kufika huko. Hakika, kuna upendo kamilifu ambao unatoa hofu yote, na hapa ndio hatua ya kwanza ambayo lazima wote tuchukue: "Wapendwa, ikiwa Mungu alitupenda sana, sisi pia tunapaswa kupendana" (4:11).

Kuwapenda wengine nikitu tunaamriwa kufanya. Yohana anasema katika sura ya awali, "Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la Mwna wake Yesu Kristo, na kupendana sisi kwa sisi, kama alivyotupa amri" (3:23).

Kuwapenda wengine ni zaidi ya msamaha, zaidi ya yote. Inamanisha kutoa ushirika, kuheshimu wengine sana, na kujitolea wenyewe wakati wa mahitaji yao. Kulingana na Yohana, wakati upendo wetu unapokubaliana na Neno la Mungu - tunapokubaliana na upendo wake kuwa ndani yetu, na tunapendana upendo usio namashariti - basi tu tutaishi bila hofu.

Download PDF