AAMINI MIUJIZA? | World Challenge

AAMINI MIUJIZA?

David Wilkerson (1931-2011)January 12, 2021

"Yesu aliwaita wanafunzi wake, akasema, Nawaonea huruma umati wa watu, kwa sababu wamekaa pamoja nami kwa muda wa siku tatu, wala hawana kitu cha kula; nami sitawaacha waende wakiwa na chakula, wasije wakazimia njiani" Mathayo 15:32).

Ninaamini Kristo alikuwa akitoa taarifa kwa wanafunzi wake hapa. Alikuwa akisema, "Nitafanya zaidi kwa watu kuliko kuwaponya. Nitahakikisha wana mkate wa kutosha kula. Nina wasiwasi juu ya kila kitu kinachoathiri maisha yao. Lazima uone kwamba mimi ni zaidi ya nguvu tu. Mimi pia ni mwenye huruma. Ukiniona tu kama mganga, mfanyakazi wa miujiza, utaniogopa. Lakini ikiwa pia unaniona nina huruma, utanipenda na kuniamini."

Ninaandika ujumbe huu kwa wale wote walio kwenye ukingo wa uchovu, karibu kukata tamaa, kuzidiwa na hali yako ya sasa. Umekuwa mtumishi mwaminifu, unalisha wengine, una hakika kwamba Mungu anaweza kufanya yasiyowezekana kwa watu wake. Walakini una mashaka kadhaa juu ya utayari wake wa kuingilia kati katika mapambano yako.

Ninashangaa ni wasomaji wangapi wa ujumbe huu wamesema maneno ya imani na matumaini kwa wengine ambao wanakabiliwa na hali za kusumbua, zinazoonekana kutokuwa na matumaini? Umewahimiza, “Shikamoo! Bwana anaweza. Yeye ni Mungu anayefanya miujiza, na ahadi zake ni za kweli. Kwa hivyo, usipoteze tumaini, kwa sababu atajibu kilio chako."

"Je! Unaamini miujiza kweli?" Hilo ndilo swali ambalo Roho Mtakatifu aliniuliza. Jibu langu lilikuwa, "Ndio, kweli, Bwana. Ninaamini katika kila muujiza niliyosoma katika Maandiko." Walakini jibu hili halitoshi. Swali la Bwana kwa kila mmoja wetu kweli ni, "Je! Unaamini ninaweza kukufanyia muujiza?" Na sio muujiza mmoja tu, bali muujiza kwa kila mgogoro, kila hali tunayokabiliana nayo. Tunahitaji zaidi ya miujiza ya Agano la Kale, miujiza ya Agano Jipya, na miujiza inayopita katika historia. Tunahitaji miujiza ya kisasa, ya kibinafsi ambayo imeundwa tu kwa ajili yetu na hali yetu.

Fikiria shida moja unayokabiliana nayo hivi sasa, hitaji lako kubwa, shida yako inayokusumbua zaidi. Umeomba juu yake kwa muda mrefu. Je! Unaamini kweli Bwana anaweza na ataifanyia kazi, kwa njia ambazo huwezi kushika mimba? Aina hiyo ya imani huamuru moyo kuacha kufadhaika au kuuliza maswali. Inakuambia upumzike katika uangalizi wa Baba, ukimwamini kufanya yote kwa njia na wakati wake.

Download PDF