ACHIA VITA MIKONONI MWA MUNGU | World Challenge

ACHIA VITA MIKONONI MWA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)August 13, 2019

"Avikomesha vita" (Zaburi 46:9). Habari gani ya kukaribisha kwa ajili ya mtoto wa Mungu ambaye anapungukiwa na kung'olewa na vita. Vita katika roho yetu ni vita vyake, na yeye tu ndiye anayeweza kuimaliza. Baba yetu mwenye upendo hataruhusu mwili au ibilisi kutunyanyasa ili tushindwe.

Neno la Kiebrania la vita lililotumiwa na Daudi katika Zaburi 46:9 ni milchamah, ambalo linamaanisha "kulisha, kuteketeza, kuangamiza, kula, kushinda." Ni kutoka kwa mzizi wa neon linalopendekeza chakula au mkate wa mnyama. Matumizi yake hapa ni ya kushangaza tu, sababu ya kufurahi sana. Inamaanisha kwamba Mungu hatamwacha adui atuteketeze na kutuangamiza.

Habari njema ya injili ni kwamba tunamtumikia Mungu wa upendo kamili - Mungu wa rehema ambaye anatamani kuleta wapenzi wake mahali pa juu ya msukosuko wote. Kusudi la mwisho la Mungu kwa watoto wake wote ni maisha tele. Hajawahi kuwa na kusudi kwetu la kupitia maisha  yenye welekeo wa dhambi zetu na kushindwa kwetu. Lakini hatuwezi kuchukua nafasi yetu, tukaketi na Kristo mbinguni, mpaka tutakapotambuliwa kikamilifu na kifo chake na ufufuo wake.

Roho Mtakatifu ameweka ndani yetu maarifa ambayo hatuwezi kamwe kuishi kweli hadi tufe. Tunayo tarehe pamoja na kifo, umilele unaohusiana na msalaba wa Kristo. Angalia ni wapi ulipo, na hofu yako yote, utupu, upweke, kushindwa, na maelewano. Umetokea mbali kidogo juu ya kile unachojua anachopaswa kuwa Mkristo anayeshinda. Bado unajua Neno la Mungu linazungumza wazi juu ya ushindi, kupumzika na amani, ya uhuru kutoka kwa uweza wa dhambi.

Baada ya Neno kutuambia kuwa ni Mungu anayekomesha vita, tunaona hii inaongezewa: "Acheni, mujue ya kuwa mimi ni Mungu" (Zaburi 46:10). Namna gani kupitia Neno la Mungu linabaki kuwa na mahusiano kabisa! Yeye hukomesha vita na mpaka atakapomaliza kazi yake, tunapaswa kumaliza juhudi zetu wenyewe na kuziacha mikononi mwake.

Jinsi ya kushangaza kujua kwamba tunaweza kutumaini maisha yetu ya baadaye na marejesho katika mikono ya Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. "Nyamaza" leo na ruhusu ukweli huu ulete amani kwa roho yako.

Download PDF