AHADI BORA ZAIDI, NA KUISHI KWA MATUMAINI | World Challenge

AHADI BORA ZAIDI, NA KUISHI KWA MATUMAINI

David Wilkerson (1931-2011)
February 6, 2018

Chini ya Agano la Kale, ahadi kwa Waisraeli kwamba Mungu atawabariki ikiwa wanaheshimu ilikuwa ni yote waliokuwa nao. Lakini leo, chini ya Agano Jipya, tuna "ahadi bora zaidi." "[Kristo] kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lilioamriwa juu ya ahadi zilizo bora" (Waebrania 8:6).

Hii "ahadi bora" inamaanisha sisi wote tutamjua. Hatuna tena kuhani mkuu ambaye huenda mbele ya Mungu. Hapana - pazia ilichaniwa mala mbili ili tuweze wote kuja mbele ya Mungu!

Zingatia yale yote Bwana ametuahidi sisi:

  • Sheria yake imeandikwa mioyoni mwetu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu na Kristo mwenyewe yu pamoja nasi daima.
  • Upatanisho na Mungu: uponyaji, huruma na msamaha kupitia toba rahisi na imani.
  • Nguvu na mamlaka ya kuuliza chochote kwa jina la Yesu. Nguvu juu ya dhambi na Shetani. Hakuna silaha itaweza kufanikiwa dhidi yetu.
  • Upatikanaji kwa Baba. Anatoa kiti cha enzi ambapo tunaweza kukimbia hadi saa ya mahitaji. Anatuokoa kutokana na majaribu makubwa. Na tunafurahia daima udhihirisho wa uwepo wa Yesu.
  • Pumzika kwa kuuliza tu na kuamini. Amani zaidi ya ufahamu wote wa binadamu na uhuru kutoka kwa hofu siku zote za maisha yetu.

Ameahidi haya yote kwetu! Hata hivyo bado Wakristo wengi wanaishi katika hofu, shaka, kuchanganyikiwa - daima kuwa kwenye mashaka. Hawamwamini au kufaa Neno lake la thamani; Kwa kweli, hufanya kama kwamba hakufanya ahadi ahadi zozote.

Ukweli ni kwamba, tuna sababu kidogo ya shaka na hofu kuliko baba zetu. Maadui zetu leo ​​si majeshi ya kimwili; wao ni mkazo, majaribu ya moto ya mwili, uchovu wa mwili na akili, jamii ya vurugu na ngumu, maovu mapya na ujuzi mubaya ambavyo hakuna kizazi kingine kilichawahi kukabiliana na hayo. Lakini Mungu ameahidi kwamba ambapo dhambi inakua, tuna neema zaidi ya kufanya vita kuliko kizazi kingine chochote katika historia.

Download PDF