AHADI TUKUFU YA AMANI KUTOKA KWA KRISTO | World Challenge

AHADI TUKUFU YA AMANI KUTOKA KWA KRISTO

David Wilkerson (1931-2011)October 24, 2019

Yesu alisema, "Amani nawaachieni; amani yangu nawapa; sivyo kama ulimwengu utoavyo  mimi nakupa. Musifadhaike mioyoni mwene, wala musiwe naoga” (Yohana 14:27).

Wakristo wengi wamefadhaika mioyo na wengine wanaishi kwa hofu, wanaoshikwa kwa siri na hofu, machafuko na usiku wanakosa usingizi. Kwa wengi, amani inakuja na huenda, ikiwaacha kwenye wasiwasi, kutuliza na kushikwa na mafadhaiko. Lakini, Zakariya alitabiri kwamba Masihi atakuja " na kutujalia sisi, tutoke mikononi mwa maadui zetu, na kumuabudu pasipo hofu, kwa utakatifu na haki mbele zake siku zote za maisha yetu" (Luka 1:74-75).

Mpendwa, Yesu alikuja duniani na akafa kwa ajili ya mwanadamu mwenye dhambi ili tuweze kutembea na Mungu bila woga na kufurahi amani yake siku zote za maisha yetu! Hii ni pamoja na nyakati za mateso, msukosuko, majaribio, na kutokuwa na hakika. Inamaanisha siku nzuri na siku mbaya. Haijalishi ni nini tunakuja, tunafurahiya amani.

Yesu ndiye Mkuu wa Amani! Wakati wa kuzaliwa kwake malaika waliimba, "Amani duniani" (angalia Luka 2:14) na akaahidi juu yake mwenyewe, "Katika Mimi mpate kuwa na amani" (Yohana 16:33). Amani ndio ile injili inayohusu: "Neno lile ambalo Mungu aliwapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema kupitia Yesu Kristo" (Matendo 10:36).

Katika ulimwengu huu tutakabiliwa na dhiki, mateso na majaribu makari. Tutajaribiwa na tutateseka kwa sababu ya Kristo. Bado tunapaswa kumtumikia kwa haki, kamili ya amani na furaha katika Roho Mtakatifu wakati wote. Maombi ya Paulo kwa waumini wote yalikuwa hivi: "Bwana wa amani mwenyewe awape amani kila wakati kwa njia zote. Bwana awe pamoja nanyi nyote” (2 Wathesalonike 3:16).

Fikiria - amani katika kila hali! Kwa kweli hiyo ni ya asili, lakini inapatikana kwa wote ambao wamehesabiwa haki kwa imani na kumfikia Mwokozi.

Download PDF